وزیر معارف طالبان: شرایط برای بازگشایی مکاتب دخترانه مساعد نیست

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر شرایط برای آموزش دختران مساعد نیست.

او این اظهارات را در جریان سفرش به ولایت پنجشیر مطرح کرده است.

در ویدیویی که از سخنان حبیب‌الله آغا منتشر شده، او می‌گوید که شرایط برای بازگشایی مکاتب دخترانه مساعد نیست و زمانی که این شرایط فراهم شود، آموزش دختران از سرگرفته خواهد شد.

او توضیح نمی‌دهد که دختران باید تحت چه شرایطی به مکتب بروند؟

پس از تسلط طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم نتوانسته‌اند به مکتب بروند.

وزارت معارف این گروه بارها ادعا کرده است که روی طرح بازگشایی مکاتب به‌روی دختران کار می‌کند، اما با گذشت نزدیک به دو سال روشن نیست که این طرح چه وقت نهایی می‌شود.

اواخر سال گذشته طالبان دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند.

این گروه کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی، از جمله سازمان ملل متحد را نیز منع کرده‌ است.