ایران سازمانی را برای مدیریت مهاجرین تشکیل می‌دهد

احمد وحیدی، وزیر داخله ایران می‌گوید که سازمانی برای مدیریت بهتر مهاجران از جمله شهروندان افغانستان تشکیل می‌شود.

به گفته‌ی او، طرح تشکیل این سازمان منتظر تصویب مجلس نمایندگان ایران است.

احمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته است: «بخش زیادی از بحث، مربوط به شرایط کنونی [مهاجرین] افغانستان است و بسیاری از آنها از بیم و هراسی که نسبت به جان خود داشتند، به ایران آمده‌اند.»

وی افزوده است که بخشی از مهاجرین افغانستان هم دچار مشکلات اقتصادی هستند که ناچار شدند به ایران مهاجرت کنند.

وزیر داخله ایران اضافه کرده است: «با این حال، برای تعیین چارچوب‌ها و ساماندهی این مهاجران، سازمانی امور مهاجران پیش‌بینی شده است که با تصویب مجلس شورای اسلامی، مراحل ساماندهی بهتر خواهد شد.»

ایران چندین دهه است که میزبان مهاجرین افغانستان است. پس از روی‌کارآمدن طالبان، مقصد اکثر مهاجرین و آوارگان ایران و پاکستان بوده است.

با توجه به محدودیت و بحران اقتصادی ایران، گفته می‌شود که مهاجرین در این کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند.