عکس: ارسالی

عدم صدور جواز برای موترهای تولید داخلی؛ مانع سد راه یک شرکت تولیدی در بلخ

یک شرکت خصوصی در بلخ که روی ساخت موترهای برقی و سوختی سرمایه‌گذاری کرده است، می‌گوید که به‌دلیل عدم صدور نمبر پلیت به موترهای تولیدی، نمی‌تواند تولیدات خود را به بازار عرضه کند.

این شرکت می‌گوید که از شش سال به این‌طرف ۲۰ میلیون دالر روی ساخت موتر و ریکشاهای سوختی و برقی هزینه کرده، اما هنوز موفق نشده است که محصولات خود را وارد بازار کند.

حسیب‌الله بارکزی، مسئول شرکت می‌گوید که اداره‌ی ترافیک برای وسایط تولید داخلی اسناد و نمبر پلیت صادر نمی‌کند.

او می‌افزاید تا زمانی که چالش اسناد و نمبر پلیت این وسایط در هماهنگی با حکومت رفع نشود، موترهای‌شان را رونمایی نمی‌کنند.

بارکزی از حکومت طالبان می‌خواهد که برای قانونمندسازی تولیدات شان با این شرکت همکاری کند.

این شرکت خصوصی شش سال قبل در ولایت بلخ تأسیس شد.

بارکزی می‌گوید تا اکنون با هزینه‌ی حدود ۲۰ میلیون دالر توانسته است ۱۰۰ عراده موتر برقی و تیلی و ۲۹۰ عراده ریکشا را بسازند.

به‌گفته‌ی او، به‌جز ماشین این وسایط، سایر وسایل مورد نیاز آن از تولیدات داخلی است.

مسئولان حکومتی طالبان در ولایت بلخ، از جمله آمریت ترافیک در پیوند به چالش سد راه این شرکت تولیدی حاضر به ابراز نظر نشده‌اند.

اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ می‌گوید تلاش دارد که چالش عدم صدور جواز به وسایط تولید داخلی را حل کند.