Photo: MoEAfghanistan

وزارت معارف طالبان: هدف از اصلاحات در نصاب آموزشی، به حاشیه‌کشیدن علوم عصری نیست

وزارت معارف طالبان در واکنش به انتقادات از آوردن اصلاحات در نصاب آموزشی، گفته است که این اصلاحات «به‌هیچ وجه» به‌ معنای به حاشیه‌کشیدن علوم عصری از نصاب معارف نیست، بلکه به هدف استفاده بهینه از جدیدترین دستاوردهای علوم عصری است.

این وزارت در اعلامیه‌ای که شب گذشته (پنج‌شنبه، ۲۸ جدی) منتشر کرده، گفته است که نظر به پیشرفت‌های علمی و تخنیکی، ایجاب می‌کند که نصاب تعلیمی مکاتب و مدارس دینی افغانستان، با پیشرفت‌های علوم و تکنالوژی معاصر «برابر با فرهنگ عالی ملی و اسلامی» وفق داده شود.

وزارت معارف طالبان افزوده است که یک کمیته تخنیکی از سوی رهبری این وزارت موظف شده تا به هدف ویرایش و از استفاده از آخرین پیشرفت‌های علوم عصری در کتاب‌های درسی، اصلاحات لازم تخنیکی را در نصاب تعلیمی بیاورد.

به گفته‌ی این وزارت تاکنون نصاب آموزشی تا صنف ششم بازنگری شده است و به منظور نهایی‌سازی و منظوری به کمیته عالی ارایه خواهد شد.

در اعلامیه‌ی وزارت معارف آمده است که کمیته موظف وظیفه دارد تا در محتوای نصاب تعلیمی مدارس دینی نیز از آخرین دستاوردهای علمی و تکنالوژی استفاده کند.

این وزارت گفته است که روند اصلاحی نصاب آموزشی از سالیان پیش برای غنامندی بیشتر نصاب روی دست بوده و در آینده نیز با سیر تکاملی علوم عصری در جهان، آوردن این اصلاحات در محتوای کتاب‌های درسی ادامه خواهند داشت.

طالبان در حال حاضر بر مدارس دینی و جهادی تمرکز دارند و این نگرانی وجود دارد که نصاب آموزشی مکاتب عصری افغانستان را نیز براساس باورهای خود عیار کنند.

کمیته‌ی ارزیابی نصاب آموزشی طالبان که سال گذشته رسانه‌ها به گزارش آن دست یافته بود، خواستار حذف برخی از مضامین و اعمال تغییرات در محتوای کتاب‌های مکتب شده بود. از جمله حذف تصاویر ذی‌روح از کتاب‌ها یکی از پیشنهادهای این کمیته است.