پنتاگون: اطلاعات محرمانه‌ی نیروهای امنیتی افغانستان نشر می‌‌شود

اطلاعات روز: پس از انتقادهای اداره‌ی بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) مبنی بر محرمانه شدن اطلاعات مربوط به وضعیت نیروهای امنیتی کشور، وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که بخش بزرگی از اطلاعات محرمانه‌ی نیروهای امنیتی افغانستان را در اختیار این اداره قرار خواهد داد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی ارتش امریکا گزارش داده است که بخش بزرگ اطلاعات وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان که قبلاً در اختیار سیگار قرار داده نشده بود، حال در اختیار عموم قرار داده می‌شود. سخنگوی سیگار نیز می‌گوید که وزارت دفاع آمریکا در مورد محرنامه ماندن اطلاعات تجدید نظر کرده است.

به گفته‌ی او، این وزارت بخش بزرگی از اطلاعات را در اختیار سیگار قرار داده و فعلا سیگار مشغول بررسی این اطلاعات است. وزارت دفاع امریکا قبلاً گفته بود، به دلیل درخواست حکومت افغانستان برای جلوگیری از بهره‌برداری شورشیان از نشر اطلاعات در مورد نیروهای امنیتی این کشور، بخش عمده‌ی اطلاعات در این زمینه را محرم کرده است.

این وزارت گفته بود، نشر اطلاعات مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان، ممکن جان نیروهای این کشور را به خطر اندازد. اطلاعات و مدارک مربوط به وضعیت نیروی هوایی، توانایی نیروهای امنیتی، تجهیزات و و سایل آن‌ها قبلاً از سوی وزارت دفاع امریکا محرم شده بودند.

سیگار از پنتاگون پرسیده بود که چه مقدار پول را در عرصه‌ی سوادآموزی نیروهای افغان مصرف کرده و نیروی هوایی این کشور چه تعداد هواپیما در اختیار دارند؛ اما اطلاعات دریافت نکرده بود. با این وجود، هنوز معلوم نیست چه مقدار از این اطلاعات که قبلا محرم خوانده شده بود، منتشر می‌شود.

در شش سال گذشته، هر چهار ماه یک‌بار جزئیات مصارف و اطلاعات مربوط به وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای امریکایی در افغانستان و مأموریت این نیروها در اختیار سیگار قرار داد شده؛ اما امریکا در آخرین ربع سال ۲۰۱۴ آمار و ارقام مربوط به نیروهایش و اطلاعات مربوط به وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان را محرم اعلام کرده بود.