حمله‌ی گروهی مهاجمان مسلح به فرماندهی پولیس قندوز

اطلاعات روز: یک گروه پنج نفری از مهاجمان انتحاری ملبس با لباس پولیس، دیروز به فرماندهی پولیس ولایت قندوز در شمال کشور حمله کردند. در این حمله، ابتدا دو مهاجم مواد انفجاری حامل‌شان را در ورودی ساختمان فرماندهی پولیس قندوز انفجار دادند و زمینه‌ی ورود سه مهاجم دیگر به داخل این فرماندهی فراهم را کردند.

سپس درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و سه مهاجم آغاز شد و از پس از یک ساعت درگیری، تمام مهاجمان از پا درآمدند. سید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز گفت که در این حمله تنها یک پولیس رخم سطحی برداشته است. از تلفات غیرنظامیان در این درگیری، هنوز جزئیاتی ارائه نشده است.

طالبان مسئولیت حمله به مرکز فرماندهی پولیس قندوز را به عهده گرفته‌اند. فرماندهی پولیس قندوز در ناحیه‌ی اول شهر است. در اطراف این فرماندهی زندان مرکزی قندوز، برخی دیگر از اداره‌های دولتی و خانه‌های مسکونی قرار دارند. قندوز در شمال کشور از ولایت‌هایی است که شورشیان در این ولایت فعالیت دارند.