سه مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف کشته شدند

اطلاعات روز: سه مهاجم انتحاری سوار بر موتر باربری مملو از مواد منفجره، قبل از رسیدن به هدف، در لسوالی ده سبز کشته شدند. این مهاجمان انتحاری در مربوطات ولسوالی ده سبز سوار بر یک موتر مملو از مواد انفجاری، قصد داخل شدن به شهر را داشته‌اند؛ اما از سوی پولیس شناسایی شده‌اند.

این مهاجمان حین شناسایی پولیس از ترس مواد انفجاری همراه‌شان را انفجار داده‌اند. این انفجار حوالی ساعت هفت صبح دیروز در ده سبز رخ داد و در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده است. سیف‌الدین ننگیالی، فرمانده پولیس ده سبز گفت که در نتیجه‌ی این انفجار سه انتحارکننده کشته شده‌اند.

اما او گفت که این انفجار خسارات مالی نیز به دنبال داشته است. ننگیالی افزود، این انفجار به حدی قوی بود که در نتیجه‌ی آن بیش از ۲۰ دوکان در محل رویداد خساره‌مند و ویران شده‌اند. در این انفجار شیشه‌های برخی از منازل در این منطقه نیز شکسته شده‌اند. این انفجار پس از چند روز آرامش نسبی در کابل رخ داد.