خبرنگار ناراضی

خالق ابراهیمی

دوستانم از بس که خوب‌اند، در هر‌مورد نظر من حقیر و فقیر و لاغر مُردنی را می‎خواهند. نیکی می‎کنند و مرا از حالت برشکستگی نجات می‎دهند. قرار بود که دیگر اندر باب احوالات شخصیه کدام شخص و حتا خودم ننویسم. مبادا پیشانی احساس کسی تَرَک وردارد‌ و شما فکر نکنید که از نوشتن منع شدم، نه عزیز! من هنوز خیلی خوب می‎توانم بنویسم و بدون ویرایش چاپ شود. خوب این نیز از اعتمادی که بین ماست سرچشمه می‎گیرد. وقتی می‎گویم سرچشمه، هرگز به سرچشمه‌ی میدان وردک فکر نکنید. و نه آن‌جایی که آب زلال و روان دهکده‌های‌ دور دست جاری می‎شود. تا قطره قطره جمع گردند و منبع تولید برق برای پاکستان شوند. سرچشمه‌ی میدان-وردک، همان‎جایی که برادران ناراضی هر‌روز برادران راضی را گردن می‎زنند و نذر ولی خویش می‎کنند. از بحث که دور نشویم، آخرین مورد که پیش آمد و از من  کارشناس خواستند تا نظرم را بگویم که در پایین ذکر شده است.

گزارش: جمعی از پوه‌هوهوهوهای کشور، به کشف بزرگ ملی دست یازیده‌اند که با به کار گیری این روش، مشکل این ملت و این ملک برای همیشه‌ی تاریخ حل خواهد شد. پوهوهوهو! این کشف حاوی ماده‌هایی است که هرکدام مثل نسخه‌ی داکتر نسیمه نیازی، متخصص شوش، روده، جگر، کبد، معده‌ای که از گرسنگی همیشه غُرغُر می‎کند، مشکلات تنفسی ناشی از هوای‌ تمیز کابل، سردردی، پای‌دردی، کم‌زوری جنسی، زود‌انزالی، نسایی و ولادی، گوش‌دردی، همه‌جای دردی و… می‌باشد که همه‌ی مشکلات در یک جای‌ حل خواهد شد. داکتر؛ پولدار شدن. نسخه‌ای که برای نجات از بحران کشور پیچیده شده، این است. چون فرصت اندک و فضا تنگ بود، نتوانستم همه‌ی آن موارد را ذکر کنم.

1-      مناطق گرم‌سیر از هم تشخیص داده شود. دانش‌جویان مناطق گرم‌سیر کشور به مناطق سرد‌سیر رفته و درس بخوانند تا کمی آدم شوند.

2-      دانش‌جویان مناطق سرد‌سیر در مقابل گزند حوادث یک کم‌ قوی هستند، باید به گرم‌سیر رانده شوند‌؛ مثلا قندهار بروند و اصول دموکراسی افغانی را یاد بگیرند.

3-      برادرانی که در جنگ هستند، حق‌شان پای‌مال شده و کانکور جداگانه برای‌شان در نظر گرفته شود. کلید جوابات هم باید قبل از امتحان توضیح گردد.

4-      شماهایی که فشارتان از این دموکراسی و عدالت اجتماعی بالا رفته است، یک مقدار بیش‌تر از هوایی متعفن کابل استفاده نمایید‌ تا زودتر خلاص شوید.

5-      داشتن سواد و تخصص با ریش و بینی اندازه گرفته شود. به هر‌اندازه که ریش درازتر باشد، به همان اندازه ایمان قوی‌تر و درک بالاتر است. بینی هم یکی از ویژگی‌های عقل سالم است.

محترم و محترمه!

طبق گزارش از وب‌سایت آیت‌الله لحاف‌پشت لوگری، این اساتید که در زبان پشتو به آن‌ها پوهوهو‌هو می‎گویند، برای رسیدگی بهتر به مشکلات تحصیلی جوانان و شفافیت افغانی در کانکور برنامه‌های‌ خوبی دارند که در یک صفحه ارائه شده و حل همه‌ی مشکلات را در بر‌می‌گیرد. من نمی‌دانم که حضرت دموکرات افغانستان که همیشه در تلویزیون‎ها از دموکراسی دفاع می‎کند و دستی بر نکتایی‌اش می‎کشد، در این جلسه حضور داشته است یا نه؟ ولی از قراین معلوم است که ایشان حتما بوده؛ چون خیلی علاقه‌مند به سیاست و انتخابات هست و تشویش حضور نداشتن دموکرات‎های‌ افغانستان را در صحنه‌ی سیاست دارد. ‌وقتی کلمه‌‌ی دموکرات را از ایشان شنیدم، رفتم سراغ فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی. فرهنگ لغت گفت که دموکرات یعنی کسی که به اصل برابری حقوق و فرصت‌ها، باور داشته باشد و برای‌ به دست آوردنش مبارزه کند. ‌این‌جا بود که گفتم فیض‌الله جلال واقعا دموکرات است. در تقسیم‌بندی بالا می‌بینید که چقدر عدالت را مد نظر داشته‌اند. من که از این همه کرات‎ها خوشم می‌آید، شما را دل‌تان و بایسکل‌تان.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.