10 پروژه‌ی انکشافی در ولایت پنجشیر مورد استفاده قرار گرفت

اطلاعات روز: مسئول برنامه‌ی همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات از کار اتمام 10 پروژه‌ی انکشافی در ولایت پنجشیر خبر داده است.

به گفته‌ی این اداره در کار ساخت این پروژه‌ها بیش از 16 میلیون و 820 هزار افغانی هزینه شده است.

ریاست رسانه‌های برنامه‌ی همبستگی ملی وزارت احیا انکشاف دهات، با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که به روز جمعه 10 پروژه‌ی برنامه‌ی همبستگی ملی این وزارت در ولسوالی‌های دره، عنابه، حصه اول و مرکز ولایت پنجشیر تکمیل و مورد استفاده‌ی مردم قرار گرفت.

به نقل از این خبرنامه، این پروژه‌ها شامل ساخت ذخیره‌های آب آشامیدنی، کانال آب زراعتی، بند برق، احداث و جغل اندازی سرک به طول 285 متر می‌باشند.

در خبرنامه آمده که از امکانات این پروژه‌ها حدود 2487 خانواده استفاده خواهند کرد.