مجلس سنا ارتقای اداره‌ی ارگان‌های محل به وزارت را نپذیرفت

اطلاعات روز: مجلس سنای کشور روز گذشته، طرح ارتقای ارگان‌های محل به وزارت را رد کرد‌ و این نهاد به شکل یک ارگان مستقل باقی ماند. داوود اساس، عضو کمیسیون دفاعی مجلس سنا گفت، ما در کمیسیون دفاعی در رابطه با مصوبه‌ی مجلس نمایندگان بحث کردیم؛ اما کمیسیون با ارتقای ارگان‌های محل به وزارت نظر به دلایلی مخالفت کرده و طرح یک‌جا شدن ارگان‌های محل با وزارت داخله را پیش‌نهاد کرد. اساس گفت که ما در کمیسیون فیصله کردیم که ارگان‌های محل می‌تواند زیر نظر وزارت داخله با نام معینیت یا اداره‌ی دیگری فعالیت نماید.

‌پیش‌تر، طرح ارتقای ارگان‌های محلی به وزارت، از سوی مجلس نمایندگان تصویب و به مجس سنا فرستاده شد. داوود اساس در این زمینه گفت، ارتقای ارگان‌های محل به وزارت مشکل بودجه را به همراه دارد. اما این نظر او از سوی برخی از سناتوران رد شد‌ و گفته شد که در قسمت بودجه مشکلی پیش نخواهد آمد.

‌برخی از سناتوران به این عقیده‌اند که ارتقای ارگان‌های محل به وزارت‌خانه باعث می‌شود که در برابر شورای ملی پاسخ‌گو باشد. مولوی منصف، یکی دیگر از سناتوران گفت، در صورتی که ارگان‌های محل به وزارت ارتقا یابد، می‌تواند در برابر شورای ملی پاسخ‌گو باشد. در همین حال، محمد علم ایزدیار که ریاست مجلس را به عهده داشت نیز گفت، ارگان‌های محل توان کنترول والیان زورمند را ندارد؛ اما این مشکل می‌تواند توسط وزارت داخله حل شود.

‌یک‌جا شدن ارگان‌های محل با وزارت داخله از نظر برخی از سناتوران  مشکل را پیچیده‌تر می‌سازد. به باور آن‌ها، یک‌جا شدن ارگان‌های محل و وزارت داخله باعث تداخل کاری و عدم اطاعت مقام پایین از مقام بالا می‌شود.  بانو حسینی، یکی از سناتوران می‌گوید، یک‌جا شدن این دو ارگان باعث می‌‌شود که ریاست معارف ولایت از والی شهر اطاعت نکند. او گفت، من موافق‌ام که ارگان‌های محل به شکل یک وزارت تبدیل شود ‌یا به حالت قبلی‌اش باقی بماند.

‌ارگان محل که از سوی مجلس نمایندگان به ‌وزارت ارتقا یافته بود، از سوی مجلس سنا با اکثریت آرا رد شد‌ و به حالت قبلی به عنوان یک ارگان مستقل باقی ماند.