اداره ملی حفاظت از محیط زیست: با شکارچیان حیات وحش برخورد قانونی صورت می‌گیرد

اطلاعات روز: اداره ملی حفاظت از محیط زیست بار دیگر شکار حیات وحش و پرندگان در کشور را ممنوع اعلام کرد.

این اداره با نشر خبرنامه‌ای گفته است که براساس قانون محیط زیست و فرمان مقام محترم ریاست جمهوری کشور شکار حیات وحش و پرندگان در کشور کاملاً ممنوع می‌باشد.

در خبرنامه آمده است که براساس گزارش‌های که اخیراً از بخش‌ها و مراجع مختلف با این اداره رسیده است، متأسفانه هنوز هم بعضی از افراد در قریه‌های کشور به‌صورت غیر قانونی و بی‌باکانه دست به شکار پرندگان می‌زنند که نسل آن‌ها را به تهدید مواجه می‌سازد.

اداره ملی حفاظت محیط زیست از همه شهروندان خواسته است تا افراد و اشخاصی را که دست به شکار غیرقانونی پرندگان در مناطق شان می‌زنند، شناسایی و به ارگان‌های امنیتی و ریاست‌های حفاظت محیط زیست ولایات شان معرفی نمایند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

پرندگان بومی بخشی از سرمایه ملی کشور محسوب می‌گردد و شکار این پرندگان باعث از بین رفتن نسل آنان در محیط زیست می‌گردد.