908 پروژه انکشافی در ولایت کابل به بهره برداری رسید

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات، از تکمیل شدن کار 908 پروژه انکشافی در مرکز و 14 ولسوالی ولایت کابل خبر داده است.
این پروژه با هزینه‌ی 1.3 میلیار افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی این وزارت تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
نصیر احمد درانی، وزیر انکشاف دهات که روز سه‌شنبه در ولسوالی‌های استالف و میربچه کوت ولایت کابل رفته بود، گفت که این پروژه‌ها، دو سال پیش آغاز شده بود.
در این میان در سال گذشته 491 پروژه آن تکمیل شد و در سال جاری 417 پروژه به ارزش 599 میلیون افغانی تکمیل و به بهره‌برداری رسید.
خبرنامه‌ی وزارت انکشاف دهات که سه‌شنبه به نشر رسیده، در آن آمده است که این پروژه‌ها در بخش‌های ساخت سرک‌های دهاتی، شبکه‌ها، کانال‌های آبیاری، شبکه‌های آبرسانی، انکشاف محل، صحت، تعلیم و تربیه و مراکز اجتماعی می‌باشد که توسط 584 شورای انکشافی و با سهم ده درصدی مردم در مرکز و لسوالی‌های میربچه کوت، کلکان، قره‌باغ، استالف، ده سبز، چهار آسیاب، موسهی، سروبی، فرزه، پغمان، شکردره، گلدره، خاک جبار و ولسوالی بگرامی ولایت کابل عملی گردیده است.
آقای درانی گفته است: «با تکمیل پروژه‌های یادشده، در مجموع 1.8میلیون روز کاری ایجاد شده و برای حدود 80 هزار تن از باشندگان ولسوالی‌های کابل زمینه‌های کاریابی و اشتغال‌زایی کوتاه مدت نیز مساعد شده است.»
خبرنامه افزوده که با تطبیق پروژه‌های یادشده 1.2میلیون تَن از اهالی کابل نیز از این پروژه‌ها مستفید شده‌اند.
به نقل از خبرنامه، وزارت احیا و انکشاف دهات، در دوازده سال گذشته از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایت کابل، 2537 پروژه را تکمیل کرده و کار 285 پروژه دیگر در تمام ولسوالی‌های کابل جریان دارد.