ارگ: آنانی‌که فرامین را جعل و نشر کنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند

اطلاعات روز: ارگ ریاست جمهور با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی احکام و فرامین رییس جمهوری را جعل نموده و باعث تخریش اذهان عامه می‌گردند.
در اعلامیه ارگ آمده است که این کار علاوه بر این‌که غیراخلاقی و غیرقانونی می‌باشد، نقض قانون بوده و پیگرد قانونی را به دنبال دارد.
ارگ ریاست جمهوری درحالی اعلامیه داده و از جعلی بودن این فرامین و احکام خبر می‌دهد که طی چند روز اخیر فرمانی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا رییس جمهور غنی لقب «شهید حقوق بشر» را به ملا محمد عمر داده است.
در این فرمان که با مهر و امضای رییس جمهوری می‌باشد، آمده است: «براساس تقاضای طالبان کرام و مقامات محترم جمهوری اسلامی پاکستان … به منظور ارج گذاری به خدمات ارزشمند ملا محمد عمر آخند در راستای تحقق ارزش‌های اسلامی و تحکیم عدالت و آوردن رفا و خوش‌بختی برای مردم افغانستان مراتب آتی منظور است. 1- لقب «شهید حقوق بشر» به امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد اعطا می‌گردد. 2- روز شهادت امیر با رخصتی عمومی در تقویم کشور گنجانیده شود.»
ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که این افراد با استفاده از تکنالوژی روز متن شماری از احکام و فرامین ریاست جمهوری را جعل کرده و با استفاده نادرست از فضای باز شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، به نشر و ترویج آن می‌پردازند.
اعلامیه از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته است تا اسناد تحریف شده و جعلی را که نشر کرده‌اند، از صفحه‌های اجتماعی شان بردارند و به توضیح جعلی بودن آن نیز اقدام کنند.