48 پروژه انکشافی در ولایت قندهار به بهره‌برداری سپرده شد

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات از بهره‌برداری 48 پروژه انکشافی در ولایت قندهار خبر داده و می‌گوید که هزینه مجموعی این پروژه‌ها بیش از 44 میلیون افغانی شده است.
این پروژه‌ها در ولسوالی ژیری ولایت قندهار به بهر‌برداری سپرده شده است.
ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامه‌یی گفته است که این پروژه‌ها شامل اعمار دیوار محافظوی، پلچک‌ها، دیوارهای استنادی، مراکز اجتماعی، احداث و جغل‌اندازی سرک و حفر چاه‌های آب آشامیدنی می‌باشد و از مزایای این پروژه‌ها حدود 4000 خانواده مستفید خواهند شد.
خبرنامه افزوده است که برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات از شروع فعالیت‌هایش تا کنون در ولایت قندهار، 2240495806 افغانی را برای تطبیق 2446 پروژه عام‌المنفعه در بخش‌های سکتورهای ترانسپورت، شبکه آب‌رسانی، برق، کانال، آموزش، مرکز اجتماعی و معیشت به مصرف رسانیده است.