خبرنگار ناراضی

خالق ابراهیمی
برف‌باری در افغانستان و به‌خصوص در شهرِ همیشه معطر کابل، اعتماد به‌نفس مردم افغانستان را چند‌‌برابر نموده است. این گزارش را یکی از شبکه‌های‌ بین‌المللی قندهار به‌تازگی ارائه نموده است. در این گزارش آمده است که مردم افغانستان نسبت به شفافیت در انتخابات آینده، به‌شدت اعتماد دارند. خاستگاه این اعتماد را نتوانستند پیدا کنند، اما بنده به اساس وظیفه‌‌ی مقدس مُفت‌گویی که دارم، این مسئله و مسایل پیرامون این را به آوردگاه تحلیل بی‌پایه می‌آورم. تحلیل بی‌پایه گفتم، چون نمی‌خواهم فکر کنید که از مناطق کوه‌پایه آمده‌ام و دهاتی نام دارم. من به شهری بودنم افتخار می‌کنم و عزت زیادی از این امر دیده‌ام.
چرا این گزارش از قندهار؟
قندهار یکی از شهر‌های پر‌نفوذ افغانستان است که انار زیاد دارد و انار دوست نیز چنین. این برادران از انار الهام گرفته‌اند و یک مواد انفجاری کشف کرده و برای خرابی پُل و پُلچک استفاده می‌نمایند. انار دانه‌ی زیاد دارد و با یک مشت محکم چنان پراگنده می‌شود که آب شور‌ش چشم همه‌ی مهمانان را کور می‌کند. مواد انفجاری ساخت قندهار وقتی انفجار کند، برعلاوه‌ی این‌که خرابی زیادی را به دنبال دارد، هر دانه‌ی آن چشم یک کافر را برای همیشه از ممالک اسلامیه و افغانیه فرو‌خواهد بست. بعد از کشف این وسیله، مردم قندهار نسبت به شفافیت در انتخابات بسیار مطمئن شده‌اند. به‌خصوص زنان این ولایت، آرام و راحت در خانه‌های‌ خود نشسته‌اند و اصلا نگران انتخابات نیستند. اصلا دغدغه‌‌ی انتخابات را ندارند، چه برسد به این‌که نسبت به شفاف بودن آن شک کنند.
شاید هم سخنان یک عالم دینی روی آن‌ها تأثیر گذاشته باشد. این عالم دین که از مدرسه‌ی دیو‌بندی پاکستان فراغت برای جهاد حاصل کرده‌اند، در خطبه‌ی نماز جنازه بر گور عسکر کافر گفت: شما به هیچ‌عنوان حق ندارید که نسبت به حکومت شک داشته باشید. اگر شک شما تبدیل به یقین شد، هر آیینه شما کافر شده‌اید. در اسلام جایز نیست که در امور انتخابی شک کنند و اطمینان نداشته باشند. همه باید در انتخابات سهیم باشید و کارت رای‌دهی زنان‌تان را خودتان برده و در صندوق‌ها بریزید. در بخشی از این گزارش آمده است که بعضی از مردم ولایت غزنی نیز خیلی در این مورد اصلا شک ندارند، بلکه اعتماد صد در‌صد دارند، چون در آن ولسوالی‌ها اصلا کمیسیون بی‌کمیسیون و انتخاباب هم‌چنان.
چرا این گزارش در این موقع؟
شنیدید که قانون برای منع خشونت تنباکو نیز نوشته شده و در دروازه‌ی پارلمان، وکیل صاحب دود می‌کند. وقتی دود می‌کند، هرگز به یاد اسپند و بلا‌بند نیفتید. وکیل سیگاری دود می‌کند که تنباکو ندارد. بعد از باریدن برف و باران، که دود دخانیت نیز از بین رفت، بعضی از وکیل صاحبان امر فرمودند که نیاز به این قانون نداریم. هوا انشاالله پاک است و زمین آرام. این دلیل نیز می‌تواند در مورد شفافیت صدق کند. تنباکو دیگر دود نمی‌شود و شفافیت را غبار‌آلود نمی‌کند. والسلام نامه تمام.