خانمی درهرات شوهرش را کشُت و جسدش را آتش زد

اطلاعات روز: پولیس ولایت هرات می‌گوید که خانمی در این ولایت شوهرش را کشُت و جسد او را آتش زده است.
عبدالاحد ولی زاده،سخن گوی فرماندهی پولیس هرات به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت؛ شام روز گذشته(دوشنبه،۱۵عقرب) خانمی در‌ مربوطات حوزه‌ی چهارم شهر هرات شوهری 65 ساله‌اش را کشُت و جسد او را به آتش کشید.
سخن گوی فرماندهی پولیس هرات گفت که این خانم شوهراش را با بالون گاز به قتل رسانده و خاطر از بین بردن آثار و علايم جرمي، جسد شوهرش را آتش زده است.
وی افزود که این خانم به همکاری مردم محل از سوی پولیس باز داشت شده و در جریان تحقیق به جرم‌اش اعتراف کرده است.
دلیل و انگیزه‌ی این قتل، دشمنی و خصومت‌های خانوادگی گفته شده است.
طي دو ماه اخير اين دومين مردی است كه در هرات توسط خانمش به قتل مي رسد.