افراد مسلح ناشناس یک مسجد را در ننگرهار انفجار دادند

اطلاعات روز: مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که شب گذشته افراد مسلح ناشناس یک مسجد را در این ولایت انفجار داده‌اند.
عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار به رسانه‌ها گفته است که شب گذشته، افراد مسلح ناشناس، مسجدی بنام«گردی غوث» را در ولسوالی مومند دره‌ی این ولایت با کارگذاری ماین انفجار دادند.
وی افزود که این مسجد ویران شده و بخش‌های زیادی از یک زیارت که در نزدیکی آن قرار داشت نیز تخریب شده است.
آقای خوگیانی افزود که در نتیجه‌ی انفجار صدها جلد قرآن و کتاب‌های دینی نیز سوخته است.
تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت منفجر کردن این مسجد را به عهده نگرفته است.