حذف بندهای آب‌گردان مناطق مرکزی مردم بامیان را به خیابان کشاند

اطلاعات روز: صدها تن از باشندگان ولایت بامیان در اعتراض به حذف مناطق مرکزی و مخصوصآ بامیان از فهرست پروژه‌های ملی آبگردان کشور دست به تظاهرات زدند.
معترضین خواهان تامین عدالت در میان تمام مردم افغانستان و ولایت‎های کشور هستند.
صبح امروز( شنبه،30 جدی) صدها تن از معترضین با سردادن شعارهای ( انتقال لین برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان، حق مسلم ماست؛ بند های آب گردان، حق مسلم ماست، دزدی قانونی را متوقف سازید) از مسجد جامع شهید عبدالعلی مزاری آغاز و تا چوک هریکین به راهپیمای شان ادامه دادند.
اعتراض کنندگان حکومت مرکزی را به تبعیض سیستماتیک، انحصارگرایی، قوم و منطقه گرایی متهم کرده و خواهان عدالت و برابری، انکشاف متوازن و باز سازی یکسان در سراسر کشور شدند.
محمد سجاد محسنی، نماینده ستاد مردم ولایت بامیان گفت:« تظاهرات امروز روی سه مورد( حذف بامیان از لیست پروژه ملی بند‌های آبگردان، تغیر انتقال لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان و گران بودن قیمت برق آفتابی) است.»
وی گفت که ریس‌جمهور غنی در جریان کار وزار انتخاباتی‌اش برای مردم بامیان وعده‌های دروغین داده و اکنون بجای که مناطق مرکزی را از«زندان جغرافیایی» نجات دهد، برعکس آن کار می‌کند.
معترضین با خوانش قطع‌نامه‌ی از حکومت مرکزی خواستند که باید در خصوص شامل سازی دوباره ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور وبادغیس در برنامه‌ی ملی پروژه بندهای آبگردان اقدام کرده و تطبیق این پروژه‌ها را هر چه زودتر روی دست گیرد.
عبدل دانشیار یکی از فعالین مدنی گفت:«همان طوری که مردم مناطق مرکزی با دید احترام به دموکراسی نگریسته و سلاح‌های شان را کنار گذاشته‌اند، اما اگر تبعیض سیستماتیک به همین صورت ادامه پیدا کند و به خواست مردم پاسخ داده نشود، مردم مجبور خواهند شد دوباره دست به سلاح برده و با تبعیض سیستماتیک مبارزه کنند.»
براساس گزارش‌ها رییس‌جمهور بندهای آبگردان در ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور و بادغیس را از فهرست پروژه‌های زیربنایی کشور حذف کرده است.