همزمان با آغاز کار پروژه‌ی تاپی در افغانستان، طالبان از این پروژه حمایت کردند

اطلاعات روز: دیروز (جمعه، ۴حوت) کار پروژه‌ی تاپی در خاک افغانستان رسماً آغاز شد و گروه طالبان نیز با نشر اعلامیه‌یی از این پروژه اعلام حمایت کرده است.
گروه طالبان وصل لوله‌ی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند« ابتکار» این گروه خوانده و گفته که امتیاز این پروژه به این گروه برمی‌گردد.
این گروه اعلام کرده است که در مناطق تحت تصرف‌شان برای عملی شدن این پروژه امنیت آن را تامین می‌کند.
گروه طالبان پروژه‌ی تاپی را یک پروژه‌ی مهم اقتصادی در منطقه عنوان کرده و گفته است که کشورهای عضو و سازمان ملل باید از این پروژه حمایت کنند تا تطبیق آن با تأخیر مواجه نشود.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: «امارت اسلامی به این پروژه به‌عنوان یک عنصر مهم زیربنای اقتصادی در کشور می‌بیند و به‌گونه‌ی اصولی افتتاح کار عملی آن را یک نوید خوب برای افغان‌ها می‌داند. امارت اسلامی در ساحات تحت کنترل خود برای عملی شدن پروژه‌ی یاد شده، همکاری خویش را اعلام می‌کند.»
گروه طالبان از کشورهای ترکمنستان، پاکستان و هندوستان خواسته که قبل از آغاز کار عملی پروژه‌ی تاپی، ضمانت‌های بین‌المللی را برای تخریب نکردن این پروژه بگیرند.
لوله‌ی گاز ترکمنستان به پاکستان و هند (تاپی) ۱۸۱۴ کیلومتر طول دارد که ۸۱۶ کیلومتر آن از داخل افغانستان می‌گذرد. کار پروژه‌ی تاپی در ترکمنستان تکمیل شده است.
هزینه‌ی مجموعی این پروژه بیش از پنج میلیارد دالر تخمین شده است.
براساس گزارش‌ها با بهره‌برداری از این پروژه، سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند خواهد رسید.