بیماری سرخکان جان چهار کودک را در دایکندی گرفت

اطلاعات روز: شماری از باشندگان ولسوالی خدیر ولایت دایکندی می‌گویند؛ شیوع بیماری سرخکان در روستاهای این ولسوالی از دو ماه به این سو، جان چهار کودک را گرفته است.
عزیزالله موحدی یکی از بزرگان ولسوالی خدیر می‌گوید، بیماری سرخکان در چندین روستای این ولسوالی شیوع کرده و در دو ماه اخیر جان چهار کودک را گرفته است.
او گفت که این بیماری در روستاهای؛ وطمه، خواشی وطمه، خشک آب، برمل کیان، سیاه قل پشتروق، کالو، دهن قل و کیتی، شیوع یافته است.
به گفته‌ی موحدی راه‌های موصلاتی صعب العبور و عدم دسترسی به مراکز صحی در این ولسوالی، باشندگان محل را برای انتقال بیماران به شفاخانه‌ها، با چالش مواجه کرده‌است.
آقای موحدی گفت که مراکز صحی که در این ولسوالی وجود دارد، داروی با کیفیت ندارند و نمی‌توانند از شیوع این بیماری پیش‌گیری کنند.
بیماری سرخکان علاوه بر روستاهای ولسوالی خدیر در روستاهای سیوک و شیبر مرکز ولایت، روستای چهاراسپان و ولسوالی شهرستان و بعضی نقاط ولسوالی کیتی نیز سبب نگرانی مردم شده است.
سیدعلی یکی از باشندگان روستای سیوک و شیبر می‌گوید:« در این اواخر بیماری سرخکان شیوع پیدا کرده و در منطقه‌ی ما هیچ‌گونه دوا جهت تداوی این مرض وجود ندارد و نگرانی شدید برای باشندگان منطقه به میان آورده است.»
باشندگان محل نبود واکسیناسیون، امکانات تداوی و داکتران متخصص را از مشکلات عمده‌ی فرا روی عرضه‌ی خدمات صحی در این ولسوالی عنوان کرده می‌گویند که اداره‌ی محلی دایکندی نیز در این خصوص بی توجهی می‌کند.