عبدالله:به پرونده‌های قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی می‌شود

اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید که حکومت در راستای رسیدگی به پرونده‌های قتل و خشونت علیه خبرنگاران جدی است و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
آقای عبدالله امروز(یکشنبه، 2ثور) در نشست ملی رسانه‌ها گفت که رسانه‌ها سنگر مستحکم آزادی بیان است و حکومت متعهد به حمایت و پشتیبانی از آن‌ها است.
رییس اجراییه به نیروهای امنیتی دستور داد که در هنگام تهیه‌ی گزارش با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری جدی کرده و سهولت‌های لازم را برای آنان فراهم سازند.
آقای عبدالله از کارکرد رسانه‌ها و خبرنگاران در شرایط حساس کنونی قدردانی کرد و افزود:« درباره مصوونیت کاری خبرنگاران، رسیده‌گی به پرونده‌های قتل و خشونت علیه خبرنگاران و دست‌رسی به اطلاعات به‌گونه‌ی جدی اقدام می‌کند.»
از سوی هم مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که این وزارت یک مقرره جدید را تهیه کرده که براساس آن کار رسانه‌یی در کشور آسان شده و در راستای تأسیس رسانه‌ها سهولت به میان خواهد آمد.
سید آقا حسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که مقرره‌های جدید را این وزارت تهیه کرده است که در آن به ساده‌سازی کار رسانه‌یی و تأسیس رسانه‌ها توجه شده و به مصؤنیت مراکز رسانه‌یی و خبرنگاران تمرکز جدی شده است.
آقای سانچارکی تأکید کرد که در وزارت اطلاعات و فرهنگ اصلاحات لازم در کار رسانه‌یی و سهولت‌های چشم‌گیر برای فعالیت رسانه‌ها و کار خبرنگاران به میان آمده است.
براساس گزارش‌های نهادهای حامی رسانه‌ها در ۱۳ سال گذشته ۵۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور ثبت شده است که در این ۵۰۰ مورد ۴۷ خبرنگار به شمول ۱۴ خبرنگار خارجی کشته شده‌اند.