روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان تا چهار هفته‌ی دیگر تمدید خواهد شد

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان به منظور اشتراک بیشتر مردم در انتخابات، تا چهار هفته‌ی دیگر تمدید خواهد شد.
رفیع الله بیدار یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات در نشست عمومی امروز (سه‌شنبه، 4، ثور) مجلس سنا گفت که روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان امکان دارد«برای 3 تا 4 هفته دیگر در شهرها تمدید شود» ولی هنوز روی این مسأله به توافق نرسیدیم.
آقای بیدار افزود که اگر ضرورت شود روند ثبت‌نام در ولسوالی‌ها نیز تمدید خواهد شد تا مردم از انتخابات محروم نشوند.
براساس اعلام قبلی کمیسیون انتخابات، روند ثبت‌نام از 25 حمل تا 23 ثور در شهرها، از 25 ثور تا 7 جوزا در در مرکز ولسوالی‌ها و از 9 جوزا تا 22 جوزا در روستاها ادامه خواهد یافت.
اما سناتوران در مجلس سنا تأکید دارند که این زمان کافی نیست و باید تمدید شود.
آقای بیدار نیز گفت که کمیسیون انتخابات آگاهی عامه روند ثبت‌نام را در شهرها بسیار ضعیف آغاز کرد و به همین دلیل در روزهای اول این روند مردم کمتر سهم گرفتند.
آقای بیدار اما گفت که فعلآ میزان مشارکت مردم در این روند افزایش یافته است.
بیدار افزود: «در روز اول ثبت‌نام رأی‌دهندگان حدود 6 هزار نفر در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند؛ اما دیروز دوشنبه 60 هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که تقریباً آمار شرکت کنندگان تقریباً 60 درصد افزایش یافته است.»
آقای بیدار هم‌چنین در مورد دخالت زورمندان محلی در روند انتخابات گفت که رییس جمهور از طریق ارگان‌های محلی به والی‌ها، فرماندهان پولیس و فرماندهان زون‌های ارتش و پولیس، هشدار برکناری در صورت دخالت در انتخابات را داده است.
به گفته‌ی وی، رییس‌جمهور غنی در مورد دخالت سایر زورمندان محلی گفته، در صورتی که در روند انتخابات مداخله کنند، دستور اجرای عملیات نظامی را صادر می‌کند.
از سوی هم برخی سناتوران با توجه به نگرانی‌های امنیتی خواستار انتقال مراکز ثبت‌نام از مکاتب به دیگر مکان‌ها شدند.
آنان تأکید داشتند که چسپاندن برچسب در شناسنامه امنیت جانی رأی‌دهندگان را تهدید می‌کند.
آقای بیدار در این مورد گفت که استفاده از مکاتب و مساجد در قانون انتخابات ذکر شده و کمیسیون نمی‌تواند مراکز ثبت‌نام را به دیگر مکان‌ها انتقال دهد.
او هم‌چنین استفاده از شناس‌نامه و مهر شدن آن را در شفافیت انتخابات موثر خواند و گفت که دیگر هیچ راه بدیل ممکن وجود ندارد.
سناتوران در مورد جعل شناس‌نامه‌های ورقی نیز ابراز نگرانی کرده می‌گویند که روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان با استفاده از شناس‌نامه‌های ورقی زمینه‌‎ی تقلب گسترده در انتخابات را فراهم می‌سازد.
همایون محتاط، رییس اداره‎ی ثبت احوال نفوس نیز این نگرانی سناتوران را پذیرفت اما گفت که با وجود این نگرانی، شناس‎نامه‌ی ورقی تنها سند مورد اعتبار در کشور است.