کمیسیون انتخابات: طرح بایومتریک رأی‌دهندگان ممکن نیست

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات طرح احزاب برای بایومتریک رأی‌دهندگان را در انتخابات پیش‌رو غیر ممکن خوانده می‌گوید که این نهاد طرف‌دار استفاده از تکنالوژی در انتخابات است.
گلاجان عبدال‌بدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز (چهارشنبه، 17 اسد) درنشست خبری گفت که ‌نشست‌های نمایندگان احزاب سیاسی با حکومت افغانستان بی‌‌نتیجه پایان یافت و استفاده از تکنالوژی‌یی مدرن یا بایومتریک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ممکن نیست.
او گفت که احزاب سیاسی خواستار تغییر سیستم انتخابات است که در شرایط کنونی، تغییر سیستم انتخابات از«‌رأی واحد غیر قابل انتقال به رأی واحد قابل انتقال» ممکن نیست، زیرا این امر نیازمند تغییر قانون انتخابات است.
حفظ‌الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز تأکید کرد که با توجه به این که کمیسیون اکنون در جریان فعالیت‌های عملیاتی انتخابات پارلمانی قرار دارد و 70 روز بعد باید انتخابات برگزار شود، ‌تدارک و تطبیق تکنالوژی در این مدت ‌کم برای انتخابات پیش‌رو، مقدور نیست.
از سوی هم مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی باید هرچه عاجل به این کمیسیون فرستاده شود.
آقای صیاد افزود که این کمیسیون به تکرار از کمیسیون سمع شکایات خواسته است که هرچه زودتر فهرست نهایی را به آن‌ها بفرستد.
قرار بود که فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی ‌تا 11 اسد به کمیسیون انتخابات فرستاده شود، ولی تاکنون کمیسیون سمع شکایات این فهرست را ارسال نکرده است.
آقای صیاد افزود که کمیسیون انتخابات خواستار یک نشست مشترک با اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شده است؛ اما آن کمیسیون به نگرانی‌های کمیسیون انتخابات پاسخ داده است.

حفیظ‌الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون انتخابات نیز افزود که هر نوع تاخیر در ارسال فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی سبب تاخیر در برگزاری انتخابات خواهد شد.