ضرورت اجتناب از تشدید تنش‌های اجتماعی

نیروهای امریکایی و مأموریت حمایت قاطع دست داشتن در بازداشت «علی‌پور» را رد کردند

اطلاعات روز: نیروهای امریکایی و مأموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان هر گونه دست داشتن در بازداشت علی‌پور مشهور به «قومندان شمشیر» را رده کرده است.

یک سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان در صفحه‌ی رسمی توییتر خود نوشته است: «نه نیروهای امریکایی و نه هم نیروهای مأموریت حمایت قاطع در بازداشت علی‌پور نقشی داشته‌اند. امنیت ملی نیز این اطلاعات را تأیید می‌کند.»

مأموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان نیز با رد هر گونه دست داشتن در بازداشت علی‌پور گفته است: «با توجه به بازداشت علی‌پور: مأموریت حمایت قاطع در مسایل داخلی افغانستان دخالت نمی‌کند. ما در این مورد نقشی نداریم.»

این در حالی است که یک منبع موثق به نقل از محمد معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که نیروهای خارجی و امریکایی علی‌پور را در شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، آقای استانکزی در جلسه‌ی مشترک سرور دانش، معاون رییس جمهور، محمد معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی و شماری از نزدیکان علی‌پور گفته است که علی‌پور را امریکایی‌ها بازداشت کرده و سپس به امنیت ملی تحویل داده‌اند.

با این حال،‌ تماس‌های مکرر روزنامه اطلاعات روز به امنیت ملی در این مورد بی جواب مانده است اما حداقل دو منبع اظهارات نقل شده از استانکزی در جلسه را به اطلاعات روز تأیید کرده بود.

علی‌پور، فرمانده نیروهای مقاومت مردمی پیش از ظهر یکشنبه (۴ قوس) در مربوطات حوزه هجدهم شهر کابل بازداشت شد.

ساعتی پس از آن ده‌ها نفر از غرب کابل به جاده‌ها برآمده و در یک حرکت اعتراضی خواهان رهایی علی‌پور شدند. این معترضان امروز دوشنبه نیز برای دومین روز به تظاهرات شان ادامه داده‌اند.