حامدکرزی، رئیس جمهورافغانستان

حامدکرزی به پاکستان می رود

وزارت امورخارجه می گوید که درآینده نزدیک رئیس جمهور به پاکستان می رود.

وزارت خارجه می گوید که رییس جمهور کرزی بعد از دریافت دعوت نامه رسمی صدراعظم جدید پاکستان که سرتاج عزیز حامل آن بوده، این سفر را پذیرفته است.

مسوولین وزارت خارجه می گویند که سفر رییس جمهور کرزی به پاکستان روی مسایل مهم و خاصی از قبیل گفتگو پیرامون مبارزه جدی پاکستان علیه تروریزم خواهد بود.

آنان ابراز امیدواری می کنند که این سفر رییس جمهور، مانند سفرهای قبلی سمبولیک نبوده و با دستاورد همراه می باشد.

به گفته مسوولین وزارت خارجه، به رغم تلاش های حکومت افغانستان، به منظور اقناع پاکستان برای مبارزه جدی با هراس افکنی، آنان با حکومت های قبلی پاکستان به نتایج مطلوبی نرسیده اند.

مسوولین در وزارت خارجه بیان داشتند که رییس جمهور کرزی آماده است که یک فصل جدید  از همکاری ها را با حکومت جدید پاکستان آغاز نماید.

این گفته ها در حالی مطرح می گردد که رییس جمهور کرزی، قبل از این چندین بار به درخواست های مقامات پاکستانی مبنی بر سفر به این کشور جواب رد داده بود.

آقای کرزی سفر خود به پاکستان را مشروط به مبارزه صادقانه و جدی پاکستان در راستای مبارزه با تروریزم و هراس افکنی در منطقه خوانده بود.

در همین حال؛ شورای عالی صلح افغانستان نیز از تمایل حکومت جدید پاکستان مبنی بر همکاری در راستای تامین صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند.