دوشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۷

سند بودجه‌ی مالی ۱۳۹۸ از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان افغانستان سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی را با ۱۲۹ رأی تأیید و هفت رأی رد تصویب کرد. عبدالرووف ابراهیمی، رییس‌مجلس نمایندگان […]

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان افغانستان سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی را با ۱۲۹ رأی تأیید و هفت رأی رد تصویب کرد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس‌مجلس نمایندگان امروز دوشنبه (دهم جدی) در نشست عمومی این مجلس سند بودجه‌ی مالی ۱۳۹۸ را به رأی گذاشت که از ۱۳۶ نماینده‌ی حاضر در مجلس تنها هفت نماینده با تصویب این سند مخالفت کردند.

عظیم محسنی،‌ رییس کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان نیز گفت که سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۸ پس از برگزاری چندین نشست بررسی شده و تغییراتی نیز در این سند وارد شده است.

آقای محسنی گفت که برای مدیریت بهتر بودجه‌ی مالی ۱۳۹۸، کدهای ممنوعه از سند بودجه برداشته شده و کدهای احتیاط نیز ۶۷ درصد کاهش یافته است. به گفته‌ی او، برنامه‌ی استخدام کارمندان (NTA) حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و بودجه‌ی اوپراتیفی نیز تنها به چهار اداره‌ی امنیتی اختصاص یافته است.

رییس کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس همچنان گفت که تمویل پروژه‌هایی که کار آن در جریان است، در اولویت قرار گرفته است.

آقای محسنی افزود که کمیسیون مالی مجلس یک ماده را در اصول‌نامه‌ی سند بودجه‌ی ملی اضافه کرده که بر اساس آن، پروژه‌هایی که ارزش آن بیش از صد میلیون افغانی است، از سوی اداره‌ی تدارکات ملی قرارداد شده و کمتر از آن از سوی خود ادارات مربوطه قرارداد شود.

مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که ۲۷۵ میلیارد آن بودجه‌ی عادی و ۱۲۴ میلیارد بودجه‌ی توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.

از مجموع ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه‌ی توسعه‌یی نیز ۶۱ میلیارد آن بودجه‌ی اختیاری بوده و ۶۳ میلیارد دیگر آن بودجه‌ی غیراختیاری است که از سوی کشورها و نهادهای کمک‌کننده‌ی جهانی مصرف خواهد شد.

بودجه‌ی توسعه‌ای سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۷۷ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود.

همچنان این طرح بودجه ۱۲ میلیارد افغانی کسر دارد.

از مجموع بودجه‌ی انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، ۵۲ میلیارد افغانی برای انکشاف زیربناها، ۲۳ میلیارد افغانی برای زراعت و انکشاف دهات، ۱۳ میلیارد افغانی برای صحت، ۸.۸ میلیارد افغانی برای حکومت‌داری و ۶.۸ میلیارد افغانی برای معارف در نظر گرفته شده است.

طرح بودجه‌ی ملی به تاریخ ۲۰ عقرب از سوی وزارت مالیه جهت تایید به مجلس سنا معرفی و به تاریخ چهارم قوس از سوی این مجلس تأیید شده بود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of