بانک جهانی 200 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک جهانی نزدیک به 100 میلیون دالر به سکتور انرژی افغانستان کمک کرد

اطلاعات روز: بانک جهانی یک بسته‌ی جدید کمک مالی به ارزش 98.8 میلیون دالر امریکایی را برای تضمین دو سرمایه‌گذاری خصوصی در سکتور انرژی در افغانستان اعلام کرده است.

در اعلامیه‌ی بانک جهانی آمده است که از این وجوه مالی برای تأمین قرضه و فراهم‌سازی امکانات برای تجهیزات مورد نیاز دو پروژه‌ی تولید انرژی برق از گاز طبیعی استفاده خواهد شد.

هدف از دو پروژه‌ی یادشده، افزایش میزان تولید انرژی برق از منابع داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در سکتور انرژی افغانستان عنوان شده است.

به نقل از اعلامیه، از مجموع 98.8 میلیون دالر امریکایی، مبلغ 12.8 میلیون دالر آن از سوی اداره‌ی انکشاف بین‌المللی به‌منظور تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌ی تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان و باقی پول برای حمایت از پروژه‌ی تولید انرژی برق از گاز طبیعی مزار شریف فراهم شده است.

در همین حال هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است: «نیازمندی‌های سکتور انرژی افغانستان خیلی زیاد است و بسته‌ی کمک جدید مالی در راستای رشد و توسعه اقتصادی یک گام بزرگ پنداشته می‌شود.»

کرالی همچنان گفته است که سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی برق نقش کلیدی در راستای دست‌یابی به اهداف بالقوه‌ی رشد اقتصادی افغانستان دارد. او تأکید کرده است که سهولت در سکتور انرژی برق اشتغال و رُشد اقتصادی افغانستان را بهبود بخشیده و فقر را کاهش می‌دهد.

با این همه، بانک جهانی گفته است که قرار است به‌زودی از طریق پروژه‌ی تولید انرژی از گاز شبرغان،  کار ساختمانی و عملیاتی تأسیس یک دستگاه تولید انرژی برق از گاز طبیعی با ظرفیت 40 میگاوات در شهر شبرغان آغاز شود.

به همین ترتیب، قرار است از طریق پروژه‌ی تولید انرژی از گاز مزار شریف نیز یک دستگاه مجهز تولید انرژی برق از گاز طبیعی با ظرفیت تولید 58.6 میگاوات تأسیس شود. در این پروژه از مخازن گاز شبرغان نیز در روند تولید انرژی استفاده خواهد شد.
گفتنی است که این دو پروژه از سوی دو شرکت خصوصی «بیات گروپ» و «غضنفر گروپ» تطبیق شود.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *