آیا حنیف دانشیار برای عضویت در کمیسیون انتخابات تذکره‌اش را جعل کرده است؟

آیا حنیف دانشیار برای عضویت در کمیسیون انتخابات تذکره‌اش را جعل کرده است؟

یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که محمدحنیف دانشیار، عضو برحال کمیسیون مستقل انتخابات در زمان گزینش‌اش به‌عنوان کمیشنر این کمیسیون، سن قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را نداشته است.

براساس بررسی اطلاعات روز آقای دانشیار به کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تذکره‌ی مثّنی با شماره 812751 را به‌عنوان سند تابعیت ارائه کرده است. براساس این تذکره، آقای دانشیار در سال 1382 بیست سال سن داشته و متولد سال 1362 است. اما یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که آقای دانشیار در اولین تذکره‌اش، متولد سال 1364 بوده و در زمان عضویت در کمیسیون انتخابات 33 ساله بوده است.

براساس فقره پنجم ماده دوازدهم قانون انتخابات، یکی از شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل‌کردن سن 35 سالگی است. فقره پنجم، ماده دوازدهم این قانون یکی از شرایط عضویت را چنین گفته است: «حداقل سن 35 سالگی را تکمیل کرده باشد».

محمدحنیف دانشیار در پاسخ به سوال اطلاعات روز می‌گوید که تمامی اسناد هویتی و تحصیلی‌اش توسط کمیته ویژه‌ی بررسی شده و از هر لحاظ واجد شرایط عضویت در کمیسیون شناخته شده است. آقای دانشیار می‌گوید که تذکره‌ی قبلی‌اش مفقود شده و تذکره مثنی را حدود 13 سال پیش از ولایت غزنی گرفته است که تاریخ تولدش در تذکره‌ی دومی و اولی یکسان است.

یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد با وجودی که تذکره مثنیِ حنیف دانشیار در سال 1382 تعین سن شده و در سال 1383 ثبت و صادر شده، او در سال 1390 برای یافتن کار در ارگان‌های محلی تذکره‌ی اولی را به‌عنوان سند هویت‌اش ارائه کرده است. ارگان‌های محلی براساس مشخصات همین تذکره او را تعیین سن کرده است. همچنان فورم خلص سوانح کارمندان ارگان‌های محلی نیز به وضاحت سال تولد حنیف دانشیار را براساس تذکره اولی سال 1364 ذکر کرده است. ارگان‌های محلی در اسنادی که به مناسبت تغییر وظیفه حنیف دانشیار به وزارت مبارزه با مواد مخدر فرستاده، او را متولد 1364 ثبت کرده است.

بررسی اطلاعات روز همچنان نشان می‌دهد که حنیف دانشیار در اولین پاسپورت خدمتش با شماره S0015489 تاریخ تولدش را 17 دلو 1363 ذکر کرده و پاسپورت خدمتش با همین تاریخ تولد صادر شده است.

اولین پاسپورت خدمت مربوط به حنیف دانشیار، کمیشنر برحال کمیسیون مستقل انتخابات با شماره S0015489  تاریخ تولدش را 17 دلو 1363 نشان می‌دهد

همچنان اطلاعات روز به پاسپورت دوم خدمت حنیف دانشیار نیز دسته یافته است. در دومین پاسپورت خدمتش با شماره s0065984 تاریخ تولدش را 16 دلو 1363 ذکر کرده و پاسپورت خدمتش با همین تاریخ تولد صادر شده است. اما پاسپورت جدید دیپلماتیکی که آقای دانشیار در چهارم اسد امسال اخذ کرده، تاریخ تولدش 17 دلو 1362 است.

دومین پاسپورت خدمت مربوط به حنیف دانشیار، کمیشنر برحال کمیسیون مستقل انتخابات با شماره S0065984 که تاریخ تولدش را 16 دلو 1363 نشان می‌دهد
پاسپورت جدید دیپلماتیکی حنیف دانشیار که تاریخ تولد او را 17 دلو 1362 نشان می‌دهد

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه تأیید می‌کند که پاسپورت خدمت با شماره درج‌شده (S0015489) در گزارش اطلاعات روز مربوط به حنیف دانشیار است. او همچنان می‌گوید که تعیین سن در پاسپورت‌ها براساس معلوماتی درج می‌شود که اداره مربوطه متقاضی به وزارت امور خارجه ارسال می‌کند. حنیف دانشیار از اظهار نظر در مورد مشخصات پاسپورت خدمتش خودداری کرد، اما مشخصات پاسپورت دیپلماتیکش را به اطلاعات روز تأیید کرده است.

کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به‌شمول حنیف دانشیار در 13 حوت 1397 مراسم تحلیف را به‌جا آوردند. براساس پاسپورت اولی حنیف دانشیار هنگام مراسم تحلیف 34 ساله بوده است. اما براساس پاسپورت دومش که امسال صادر شده، او در تاریخ تحلیف 35 ساله بوده است. حنیف دانشیار در گفت‌وگو با اطلاعات روز در مورد پاسپورت خدمتش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که نتوانسته پاسپورت خدمت را پیدا کند و تأیید کند که مربوط به او هست یا خیر. اما منابعی از وزارت خارجه به اطلاعات روز تأیید کرده است که این پاسپورت مربوط به حنیف دانشیار است.

بررسی اطلاعات روز از سوابق تحصیلی حنیف دانشیار نشان می‌دهد که در اسناد جدول نتایج فراغت از مکتب، حنیف دانشیار در سال 1383 هجده ساله بوده است. و براساس این سند رسمی وزارت معارف، آقای دانشیار متولد سال 1365 است. همچنان در سندی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل، فراغت هشت دانشجو به‌شمول حنیف دانشیار را تصدیق کرده، حنیف دانشیار براساس تذکره‌ی اولی با شماره 431458 متولد سال 1364 درج شده است. اما حنیف دانشیار با ارائه‌ی تصدیق‌نامه فراغتش از وزارت تحصیلات عالی و جدول نتایجش می‌گوید که اسناد تحصیلی او نشان می‌دهد که تاریخ تولدش 5 فبروری 1984 است. در اسنادی که حنیف دانشیار برای اطلاعات روز از سوابق تحصیلی‌اش فرستاده، تاریخ صدور این اسناد ذکر نشده است.

یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که حنیف دانشیار در فورمه تثبیت هویت برای اخذ سیمکارت از شرکت مخابراتی روشن، اولین تذکره‌اش را ثبت کرده است. براساس فورم ثبت مشترکین حنیف دانشیار براساس اولین تذکره‌اش متولد ماه حوت سال 1364 است.

اداره ثبت و احوال نفوس از ارائه نظر در مورد تذکره محمدحنیف دانشیار خودداری کرد.

درحالی‌که حنیف دانشیار تأکید دارد که تمام اسناد هویتی او درست است و او سن قانونی را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات داشته است، یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که شماری از اسناد هویتی و سوابق تحصیلی آقای دانشیار دست‌کاری شده است. درحالی‌که در اولین تذکره‌ی حنیف دانشیار متولد سال 1364 بوده و براساس این تذکره برای اخذ سیمکارت روشن و استخدام در اداره ارگان‌های محلی اقدام کرده است. در تذکره دومی و مثنی سن آقای دانشیار تغییر داده شده است. همچنان دو پاسپورت صادرشده از وزارت خارجه افغانستان تاریخ تولد آقای دانشیار را به‌صورت متناقض در سال 1363 و 1362 ذکر کرده است. اداره ارگان‌های محلی در سال 1391 در فورمه خلص سوانح آقای دانشیار تاریخ تولد او را سال 1364 ذکر کرده و به وزارت مبارزه با مواد مخدر پرونده و اسناد هویتی او را ارائه کرده است.

دانشیار به اطلاعات روز می‌گوید که او برای اصلاح سن در تذکره‌اش درخواست نداده است. اما دو تذکره متفاوت حنیف دانشیار نشان می‌دهد که سن و تاریخ تولد او در دومین تذکره، دو سال تغییر داده شده است.

حنیف دانشیار مسئولیت هر نوع اشتباه در تاریخ‌های تذکره و سن تولدش را احتمالی می‌داند که ممکن است توسط ثبت احوال نفوس اتفاق افتاده باشد.

براساس فقره 1، ماده 436 کد جزا، جعل و تغییر تاریخ اسناد جرم است. این ماده وضاحت دارد که «تزویر عبارت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب».

براساس ماده 437 کد جزا، شخص تزویرکننده به مجازات حبس متوسط محکوم می‌شود.

حنیف دانشیار مسئولیت هر نوع اشتباه در تاریخ‌های تذکره و سن تولد را احتمالی می‌داند که ممکن است توسط نهاد ثبت احوال نفوس اتفاق افتاده باشد. اما به‌لحاظ قانونی ممکن نیست که یک فرد بدون تذکره‌ی هویت در یکی از ادارات دولتی استخدام شود. براساس اسناد اداره ارگان‌های محلی که حنیف دانشیار در این اداره در سال 1390 استخدام شده، او تذکره‌ی اولی‌اش را در این سال با خود داشته است. این اداره در هنگام تبدیلی حنیف دانشیار از ارگان‌های محلی به وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز تذکره اولی حنیف دانشیار را به‌عنوان سند هویت ذکر کرده و سال تولدش را 1364 عنوان کرده است.

اطلاعات روز مدرکی برای جعل اسناد توسط حنیف دانشیار ندارد، اما نمونه‌های متعددی از فساد و رشوه‌ستانی کارمندان ثبت و احوال نفوس را می‌داند که در بدل پول اسناد هویتی جعلی صادر می‌کند و سن و مشخصات هویتی افراد را تغییر می‌دهد. بررسی اطلاعات روز نشان می‌دهد که با توجه به استفاده‌ی مکرر حنیف دانشیار از اولین تذکره‌اش در چندین مورد مختلف و از جمله در اولین کار دولتی‌اش، در تذکره مثنی او سن و تاریخ اخذ تذکره تغییر داده شده است.

بر بنیاد قانون انتخابات حنیف دانشیار مبتنی بر اولین تذکره هویتش حق اشتراک در پروسه انتخابات به‌عنوان عضو را نداشته است و کمیته ویژه‌ی گزینش کمشنران سوابق سنی حنیف دانشیار را درست بررسی نکرده است.

خدمات انترنت افغان نت
  1. وقتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات خودش یک شخص جعل کار و متخلف و متقلب شماره یک باشد، از او تقاضای کار شفاف داشتن حماقتی بیش نخواهد بود. از نهادهای قضایی کشور جداً خواسته می شود تا پیش از اینکه مراجع قضایی ایالات متحده امریکا به داد جعل کاران داخلی – مثل آقای نورستانی – برسد، آنان را به کیفر اعمال شان برسانند.
    تمام معاشات گرفته شده دانشیار ضد دانش نه تنها پس گرفته شوند، بلکه جریمه نیز شود تا عبرتی باشد برای نامزدان دوره های بعدی کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات افغانستان.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *