محمد اشرف غنی، رییس جمهور

کمیسیون انتخابات شام امروز به اشرف غنی وثیقه انتخاباتی می‌دهد

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرده است که شام امروز به محمد اشرف غنی وثیقه‌ی انتخاباتی تفویض می‌کند.

در متن وثیقه‌ی انتخاباتی که به قلم حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات امضا شده و اطلاعات روز به آن دست یافته است، آمده است که این کمیسیون طی فیصله‌نامه شماره 122-1398 مورخ 29 دلو 1398 آقای غنی را به‌عنوان «رییس جمهور منتخب تصدیق و اعلان نمود.»

در متن این وثیقه آمده است: «موصوف، به‌صفت رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان، توفیقات بیشتر شان را در امر خدمتگذاری، تقویه وحدت ملت بزرگ افغانستان و برقراری صلح پایدار از بارگاه خداوند سبحان استدعا می‌نماییم.»

کمیسیون انتخابات درحالی به آقای غنی وثیقه انتخاباتی تفویض کرده است که روز گذشته نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان را اعلام و محمداشرف غنی را به‌حیث رییس‌جمهور منتخب معرفی کرد. براساس اعلام این کمیسیون، آقای غنی ۵۰.۶۴ درصد کل آرا را کسب کرده و عبدالله عبدالله، رقیب او کم‌تر از ۴۰ درصد کل آرا را کسب کرده است.