د ننګرهار کانال؛ کله جوړ او اوس په کوم حالت کې دی؟

د ننګرهار کانال د کرنې په برخه کې د هېواد یوه له بنسټیزو پروژو ده، چې په ۱۹۶۱ز کال کې جوړ شوی دی. دا کانال د کابل له سیند سرچینه اخلي، چې ټولیز اوږدوالی یې نږدې ۷۰ کلیو مټره دی. ۱۲ زره هکټاره حکومتي او نږدې ۲۵ زره هکټاره شخصي ځمکې ترې خړوبېږي.