چهارشنبه 11 سرطان 1399

مجلس نمایندگان طرح تعدیل بودجه‌ی سال مالی 1399 را تصویب کرد

سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان به روزنامه اطلاعات روز گفت که این طرح پیشنهادی با آوردن برخی تغییرات به پیشنهاد این مجلس، مورد تأیید قرار گرفته است.

اطلاعات روز: نمایندگان مجلس طرح پیشنهادی حکومت برای تعدیل بودجه‌ی سال مالی 1399 به‌خاطر مبارزه با ویروس کرونا را در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، 11 سرطان) این مجلس تصویب کرده‌اند.

سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان به روزنامه اطلاعات روز گفت که این طرح پیشنهادی با آوردن برخی تغییرات به پیشنهاد این مجلس، مورد تأیید قرار گرفته است.

این طرح در تاریخ 28 جوزا از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود. آقای کبرزانی در آن زمان به روزنامه اطلاعات روز دلایل رد این طرح پییشنهادی حکومت را پاسخ‌گونبودن حکومت در مصرف بودجه‌ی شماری از ادارات، نحوه‌ی تعدیل آن و کسری بودجه خوانده بود.

حکومت طرح تعدیل بودجه‌ی مالی سال 1399 را در ماه ثور به مجلس نمایندگان فرستاد.

براساس این طرح، یک بسته‌ی ۸۹ میلیارد افغانی به‌خاطر مبارزه‌ی موثر و همه‌جانبه با ویروس کرونا، حمایت از مردم و رفاه عامه تهیه شده است. در این بسته ۲۹.۷ میلیارد افغانی از تعدیلات داخل بودجه مالی ۱۳۹۹ خورشیدی و باقی از کمک‌های کشورها و نهادهای بین‌المللی است.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments