قتل خبرنگاران در 19 سال گذشته

۱۳۲ مورد قتل خبرنگاران در ۱۹ سال گذشته؛ «عاملان ۳۳ قضیه بازداشت شده‌اند»

اطلاعات روز: سه ماه پس از نشر نامه‌ی سرگشاده‌ی بیش از ۲۰۰ خبرنگار به رییس‌جمهور اشرف غنی در مورد پایان‌دادن به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، وزارت امور داخله و دادستانی کل کشور می‌گویند که از سال ۱۳۸۰ خورشیدی تاکنون ۱۳۲ قضیه‌ی قتل خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده است.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله که امروز (دوشنبه، ۷ میزان) در یک کنفرانس خبری مشترک با جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل و لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در کابل صحبت می‌کرد، گفت که عاملان ۳۳ قضیه‌ی قتل خبرنگاران بازداشت و به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

سخن‌گوی دادستانی کل نیز گفت که از این میان به ۳۰ قضیه، مطابق احکام قانون رسیدگی شده است. او همچنان افزود که در پیوند به این قضایا، ۵۶ نفر شناسایی و بازداشت شده‌اند.

از سویی هم، طارق آرین گفت که عامل ۵۷ قضیه‌ی دیگر از مجموع ۱۳۲ مورد قتل خبرنگاران، گروه طالبان می‌باشد.

همچنان آقای آرین افزود که از مجموع این قضایا، عاملان ۲۸ قضیه نیز در درگیری با پولیس کشته شده‌اند. او همچنان گفت که ۱۱ قضیه دیگر نیز تحت بررسی پولیس قرار دارد.

سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت که در یک سال گذشته، ۵۶ قضیه‌ی خشونت علیه خبرنگاران که شامل تهدید، توهین و تحقیر می‌شود، نیز به این وزارت مواصلت ورزیده است.

او توضیح داد که از این میان ۲۰ مورد آن، غرض رسیدگی از وزارت داخله به دادستانی کل فرستاده شده است. جمشید رسولی هم گفت که در پیوند به این موارد، ۳۴ نفر بازداشت شده‌اند. او تأکید کرد که پرونده‌ی تعدادی از آنان تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است.

سخن‌گوی وزارت داخله همچنان گفت که علاوه بر این ۲۰ مورد، ۱۵ مورد دیگر تحت بررسی پولیس قرار دارد. همچنان ۱۳ مورد آن شامل تهدیدات امنیتی می‌شود و وزارت داخله در هماهنگی با امنیت ملی پلانی برای رفع این تهدیدات ترتیب کرده است.

طارق آرین تأکید کرد که در هشت مورد دیگر، عارضان از شکایت‌شان انصراف داده‌اند.

در همین حال لطیف محمود گفت که حکومت افغانستان هر آن چه در توان داشته به قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است.

در نامه سرگشاده به رییس‌جمهور که با امضای بیش از ۲۰۰ خبرنگار توسط مرکز خبرنگاران افغان به نشر رسیده بود، نسبت به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران و میزان بالای خشونت علیه رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای ابراز نگرانی شده و آمده بود که باید به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای پایان داده شود.

در نامه به نقل از یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان گفته شده است که در جریان دو دهه‌ی گذشته، بیش از یک‌هزار پرونده‌ی خشونت علیه خبرنگاران در کشور ثبت شده است که از این میان، تنها در مورد شش پرونده حکم نهایی صادر شده است.

امضاکنندگان تأکید کرده بودند که معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به ۹۵ درصد می‌رسد.