وزارت خارجه‌ی افغانستان

افغانستان از شرایط ادامه‌ی کمک‌های بین‌المللی برای روند صلح و توسعه استقبال کرد

وزارت خارجه‌ی کشور از شرایط ادامه‌ی کمک‌های پایدار بین‌المللی برای روند صلح و توسعه‌ی افغانستان استقبال کرده و آن را برای رسیدن به صلح پایدار «مفید» خوانده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت امروز (چهارشنبه، ۲۸ عقرب) به نشر رسیده، آمده است که کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان این شرایط را مطالعه کرده و آن را همسو با اهداف و اولویت‌های مردم و دولت افغانستان ارزیابی کرده است.

به نقل از اعلامیه، این شرایط شامل حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۱۹ سال گذشته، استقرار آتش‌بس فراگیر، تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، تعهد به مذاکرات صلح تطبیق مفاد آن و مبارزه‌ی معنادار و عینی با فساد می‌شود.

همچنان احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از اهداف توسعه‌ی پایدار ملل متحد، جلوگیری از استفاده از تروریستان از خاک افغانستان علیه سایر ملل، ادامه‌ی چارچوب پاسخ‌گویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی از دیگر شرایط ادامه‌ی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان است.

وزارت خارجه همچنان گفته است که تسهیل فعالیت‌های توسعوی و بشردوستانه به‌شمول رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت‌هی کمک‌رسانی نیز از جمله‌ی این شرایط است.

در اعلامیه‌ی این وزارت تأکید شده است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اعتقاد راسخی که به صلح، امنیت و رفاه همگانی دارد، تحقق و تطبیق موارد نامبرده را برای موفقیت مذاکرات و رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و همچنان پیشرفت دموکراتیک افغانستان به عنوان یک عضو مسئول و فعال جامعه‌ی جهانی ضروری می‌داند.»

در اعلامیه همچنان آمده است که دولت افغانستان خود را متعهد و مکلف به تحقق و برآوردن این شرایط می‌داند و تعهدات خود را در کنفرانس ژنو یک بار دیگر تجدید خواهد کرد.

همچنان دولت افغانستان از گروه طالبان نیز خواسته است که برای رسیدن به صلح پایدار تا دعوت مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را برای مصالحه و مفاهمه بپذیرد و به داعیه‌ی ختم جنگ لبیک بگوید.

وزارت خارجه‌ی کشور تأکید کرده است: «در حالی که جهان و ملت افغانستان با پدیده‌ی شوم کوید۱۹ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و از رکود اقتصادی رنج می‌برند، رسیدگی به متضررین این مصیبت و پرداختن به شرایط ناگوار اقتصادی ایجاب می‌کند تا آتش‌بس فوری هرچه زودتر تأمین شده و روند صلح به موفقیت بیانجامد.»

روز گذشته صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری کشور در یک نشست خبری نیز گفت که دولت افغانستان برای شرکت در نشست ژنو آمادگی کامل دارد و در چند روز آینده این نشست برگزار خواهد شد.

او گفت که صلح، دولت‌سازی و بازارسازی سه محور عمده و اساسی دولت افغانستان در نشست ژنو است که به شرکای بین‌المللی ارایه می‌کند. او تأکید کرد که جامعه‌ی جهانی نیز در این نشست تعهد خواهد کرد که از افغانستان در چهار سال آینده حمایت کند.