شورای علمای شیعه‌ی افغانستان به طالبان: از مردم تشیع عشر و زکات جمع‌آوری نکنید

همزمان با جمع‌آوری عشر و زکات توسط نیروهای گروه طالبان در مناطق مختلف کشور، شورای علمای شیعه‌ی افغانستان می‌گوید که این گروه با توجه به «فقر» مردم و «حکم فقهی شیعه» در رابطه به مصرف زکات، از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر کند.

در قطع‌نامه‌ی شورای علمای شیعه‌ی افغانستان که امروز (سه‌شنبه، ۱۶ سنبله) در یک نشست خبری در کابل به خوانش گرفته شد، آمده است که توجه طالبان در شرایط دشوار کنونی باید به حل مشکلات زندگی و معیشت مردم باشد.

همچنین این شورا تأکید کرده است که مسئولین طالبان باید توجه‌شان متمرکز بر آغاز فعالیت چرخه‌ی اقتصادی کشور و ایجاد زمینه‌ی کار و اشتغال باشد و برای فقرزدایی تلاش همه‌جانبه به خرج دهند تا «آلام و مصیبت‌های دامن‌گیر مردم اندکی کاهش یابد».

از سویی هم، در قطع‌نامه‌ی شورای علمای شیعه‌ی افغانستان آمده است که گروه طالبان مذهب جعفری را در قانون اساسی جدید درج و در تشکیل حکومت آینده، تمامی اقوام و مذاهب را شامل کند.

در قطع‌نامه تأکید شده است که تشکیل حکومت آینده باید سرعت یابد و این حکومت در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد.

شورای علمای شیعه‌ی افغانستان همچنین گفته است که در «نهادهای حکومتی و قضایی، سطوح سیاسی، اداری و تخنیکی» باید نخبگان و شخصیت‌های علمی همه‌ی اقوام و مذاهب کشور براساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور داشته باشند.

این شورا در قطع‌نامه‌ی‌شان بر حمایت از حقوق زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی تأکید کرده است.

در قطع‌نامه همچنین گفته شده است که نباید از خاک افغانستان هیچ کشور همسایه یا غیر همسایه افغانستان متضرر شوند. شورای علمای شیعه‌ی افغانستان افزوده است که در مقابل انتظار دارد سایر کشورها هم حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام کنند.