رییس سازمان صحی جهان به کابل آمد

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه تأیید می‌کند که تدروس آدهانوم، رییس سازمان صحی جهان به کابل آمده است.

آقای مجروح امروز (دوشنبه، ۲۹ سنبله) به روزنامه اطلاعات روز گفت که آقای آدهانوم را در این سفر احمد المنداری، رییس حوزه‌ی مدیترانه‌ی شرقی سازمان صحی جهان، رییس حالات اضطرار حوزه‌ی مدیترانه‌ی شرقی و مسئول پولیو برای این حوزه همراهی می‌کنند.

او جزئیاتی بیشتر در این مورد ارایه نکرد.

این نخستین سفر رییس سازمان صحی جهان و مسئولان ارشد این سازمان در حوزه‌ی مدیترانه‌ی شرقی به افغانستان پس از تسلط گروه طالبان بر این کشور است. این سفر آنان پس از تعلیق کمک‌های مالی بانک جهانی به بخش صحی در افغانستان صورت گرفته است.

گفته شده است که هدف از سفر مقام‌های ارشد سازمان صحی جهان به افغانستان، گفت‌وگو در مورد ادامه‌ی این کمک‌ها است.