زنان معترض افغان

اعتراض زنان در کابل؛ طالبان با خبرنگاران و معترضان خشونت کردند

گروهی از زنان در شهر کابل بار دیگر به خیابان آمدند و در اعتراض به مسدودماندن نهادهای آموزشی به‌روی دختران و وضعیت بد اقتصادی تظاهرات کردند.

معترضان امروز (پنج‌شنبه، ۲۸ میزان) با سردادن شعارهای «مکاتب دخترانه باید باز شود»، «ما صدای کودکان و مردان گرسنه هستیم»، «رکود اقتصاد؛ شکست حکومت» در مرکز شهر کابل به جاده برآمدند.

زهرا محمدی، از برگزارکنندگان این تظاهرات به روزنامه اطلاعات روز گفت که اعتراض آنان از مقابل ساختمان وزارت معارف آغاز شد. معترضان از این ساحه به طرف چهارراهی پشتونستان و تا مقابل وزارت مالیه رفتند.

خانم محمدی افزود که اعتراض آنان در مقابل وزارت مالیه با خشونت طالبان روبه‌رو شد و سپس معترضان بر اثر فشار این گروه متفرق شدند. او تأکید کرد که آنان نسبت به وضعیت بد اقتصادی، مسدودماندن مکاتب به‌روی دختران و حواله‌ی معاش کارکنان دولت از جمله کارکنان زن اعتراض کرده بودند.

زهرا محمدی گفت که طالبان هر کدام از معترضان را سوار تاکسی کرده و متفرق کردند. به گفته‌ی او، معترضان تا نزدیکی خانه‌های‌شان توسط افراد طالبان تعقیب می‌شدند.

زنان معترض در کابل

از سویی هم، این معترض گفت که کودکان کار، زنان و مردان از اقشار مختلف و پولیس‌های ترافیک هم به جمع این معترضین پیوسته بودند.

همچنین وحیده امیری، از معترضان دیگر به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان در ابتدا با معترضان رفتار نسبتا خوب داشتند، اما در اواخر دست به خشونت بردند. او افزود که طالبان با متفرق‌کردن آنان، هر کدام از معترضان را با تاکسی به مسیر مختلف هدایت کردند.

او گفت که رفتار طالبان با معترضان به خوبی نشان می‌داد این گروه به این نتیجه رسیده‌اند که از فشار بیش از حد بر اعتراض‌کنندگان خودداری کنند.

روز گذشته هم شماری از آموزگاران زن در کابل اعتراض کرده بودند. آنان خواستار بازگشایی مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف هفتم و پرداخت معاشات آموزگاران شده بودند.

آموزگاران معترض در کابل

آنان همچنین به طالبان گفته بودند که «آموزش و پرورش را سیاسی و ایدئولوژیک نکنند». وحیده امیری که این اعتراض را مدیریت می‌کرد، به روزنامه اطلاعات روز گفت که زنان توسط طالبان نادیده گرفته شده است و باید به آنان اجازه‌ی کار و آموزش داده شود.

طالبان با تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر زنان در بخش‌های مختلف وضع کرده‌اند. موضع‌گیری این گروه از همان اول با اعتراضات گسترده‌ی زنان مواجه شد. اما این گروه هر نوع تظاهرات را ممنوع اعلام کرد.

خشونت طالبان با خبرنگاران

 زهرا محمدی همچنین گفت که طالبان در جریان تظاهرات امروز زنان، مانع پوشش خبری این اعتراض شده‌اند. به گفته‌ی او، این گروه در این اعتراض سه خبرنگار به‌شمول دو خبرنگار خارجی و یک خبرنگار افغان را لت‌وکوب کرده‌اند.

خانم محمدی افزود که افراد طالبان به خبرنگاران اجازه ندادند تا از اعتراض زنان گزارش خبری تهیه کنند. او اما تأکید کرد که معترضان به‌گونه‌ی پنهانی از جریان این اعتراض ویدیو ضبط کرده و آن‌ها را به خبرنگاران فرستاده‌اند.

در ویدیوهایی که از سوی آنان به روزنامه اطلاعات فرستاده شده، نشان می‌دهد که افراد گروه طالبان معترضان را همراهی می‌کنند.

قبل از این هم طالبان مانع پوشش تظاهرات توسط خبرنگاران شده بودند. این گروه در مواردی هم خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده‌اند. در تاریخ ۱۷ سنبله طالبان تقی دریابی و نعمت نقدی، گزارشگران روزنامه اطلاعات روز را که برای پوشش اعتراض زنان در شهر کابل، رفته بودند، بازداشت و سپس لت‌وکوب کردند.

طالبان هر کدام آنان را به اتاق‌های جداگانه منتقل و سپس زیر ضربه‌ی شلاق قرار داده بودند. آثاری از شلاق و کیبل‌ بر سر، صورت و بدن این دو گزارشگر اطلاعات روز مشاهد می‌شد.