ملا یعقوب مجاهد

یعقوب مجاهد به تاجیکستان و ازبیکستان: چرخ‌بال‌ها و هواپیماهای نظامی افغانستان را برگردانید

محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان می‌گوید که در هنگام تسلط این گروه بر افغانستان، شماری از چرخ‌بال‌ها و هواپیماهای نظامی این کشور در بعضی از کشورها از جمله تاجیکستان و ازبیکستان منتقل شده است.

محمدیعقوب مجاهد که امروز (سه‌شنبه، ۲۱ جدی) در جمعی از نیروهای هوایی این گروه در شهر کابل صحبت می‌کرد، گفت که از این کشورها و به‌ویژه تاجیکستان و ازبیکستان می‌خواهد تا چرخ‌بال‌ها و هواپیماهای نظامی افغانستان را به‌گونه‌ی «بسیار محترمانه» به این کشور برگرداند.

او همچنین گفت که این چرخ‌بال‌ها و هواپیماها از دارایی‌های مردم افغانستان است و گروه طالبان اجازه‌ی این را نمی‌دهد تا این کشورها از آن‌ها استفاده کنند. سرپرست وزارت دفاع این گروه تأکید کرد: «هر ند (پیچ‌مهره)ی این طیاره‌ها را حساب می‌کنیم (پس می‌گیریم).»

او افزود که این گروه نمی‌گذارد تا چرخ‌بال‌ها و هواپیماهای نظامی و نیروهای هوایی پیشین افغانستان در کشورهای دیگر باقی بمانند و این کشورها از آنان استفاده کنند.

محمدیعقوب مجاهد در خطاب به این کشورها گفت که «حوصله»ی طالبان را نیازمایند و این گروه را مجبور به اقدام عملی نکنند.

او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش از نیروهای هوایی حکومت پیشین خواست که به افغانستان برگردند و طالبان را در استقرار ارتش این گروه کمک کنند. سرپرست وزارت دفاع طالبان از سایر افرادی که افغانستان را به‌دنبال تسلط این گروه ترک کرده‌اند، نیز خواست که به کشور برگردند.

او خطاب به مقام‌های حکومت پیشین نیز گفت که دست از مخالفت در برابر طالبان بکشند و تلاش نکنند تا امنیتی را که گروه طالبان تأمین کرده است را برهم بزنند.

طالبان در تاریخ ۲۴ اسد بر افغانستان مسلط شد. به‌دنبال تسلط این گروه، ارتش ملی افغانستان از هم پاشید و شماری از چرخ‌بال‌ها و هواپیماهای نظامی از کشور خارج و یا هم تخریب شدند. براساس اعلام وزارت دفاع طالبان، این گروه توانسته از ۲۸۹ بال هواپیمای نظامی، ۵۰ بال آن را آماده‌ی پرواز کنند.

متباقی این هواپیماها خراب است و هنوز ترمیم نشده است.