سازمان جهانی صحت با چرخبال به بلندی‌های درواز بدخشان دارو انتقال داد

سازمان جهانی صحت می‌گوید، پس از ماه‌ها موفق شده است که توسط تیمی، داروهای ضروری را به «غیرقابل دسترس‌ترین مناطق» در ولسوالی‌های درواز بدخشان انتقال دهد.

این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۷ دلو) در تویتی نوشته است که این محموله‌ی دارو دیروز از طریق چرخبال انتقال داده شده است.

سازمان جهانی صحت گفته است که این مقدار دارو برای مراکز صحی ولسوالی‌های نسی و کوف‌آب بدخشان است.

این سازمان افزوده است که برای ساکنان ولسوالی‌های درواز بدخشان درباره‌ی بیماری سرخک و نحوه محافظت از کودکان نیز آگاهی داده است.

ولسوالی‌های پنج‌گانه درواز بدخشان در رشته کوه‌های پامیر از مناطق دوردست و محروم این ولایت دانسته می‌شود که در کرانه‌ی رود آمو و هم‌مرز با درواز بدخشان تاجیکستان موقعیت دارند. راه‌‌های ارتباطی این ولسوالی‌ها نیز به‌شدت دشوار گذار است.