طالبان لوگوی جمهوریت را از شناس‌نامه‌های الکترونیکی حذف می‌کنند

کمیسیون اداری حکومت سرپرست طالبان به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر این گروه در جلسه‌ای در مورد چاپ شناس‌نامه‌های الکترونیکی با «لوگوی امارت اسلامی» و فُرمت جدید بحث کرده است.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان در رشته‌تویتی نوشته است که این جلسه امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ ثور) برگزار شده و «تصامیم لازم» نیز در مورد چاپ شناس‌نامه‌های الکترونیکی با لوگو و فُرمت جدید، گرفته شده است.

به‌گفته‌ی سمنگانی، در این جلسه در مورد موضوعات مختلف دیگر، از جمله چگونگی انتقال امور اداری ولسوالی خلم از بدنه‌ی ولایت بلخ به ولایت سمنگان، نیز بحث و تصمیم‌گیری شده است.

این درحالی است که از حاکمیت دوباره‌ی طالبان در افغانستان حدود نُه ماه می‌گذرد. در طی این مدت، طالبان پاسپورت و شناس‌نامه‌های الکترونیکی را با لوگوی جمهوریت چاپ و توزیع کرده‌اند.