طالبان: مجریان زن تلویزیون‌ها هنگام اجرای برنامه‌‌ها، روی‌شان را بپوشانند

طالبان در یک دستور تازه از رسانه‌های تصویری خواسته‌اند که مجریان زن در هنگام اجرای برنامه‌ها، باید صورت‌شان را بپوشانند.

گروه رسانه‌ای «موبی گروب» امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ ثور) در رشته تویتی از دریافت این دستور خبر داده است.

به گزارش طلوع نیوز، نمایندگان وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات و فرهنگ طالبان هنگام اعلام این دستور به موبی گروپ، آن‌را حکم قطعی و غیرقابل بحث خوانده‌اند.

گفته می‌شود که این دستور به تمامی رسانه‌های دیداری فعال در افغانستان نیز اعلام شده است. پیشتر گزارش شده بود که مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌ها از ماسک استفاده کنند. اخیرا برخی از مجریان زن در رسانه‌های خصوصی، با ماسک در برنامه‌ها حضور یافته‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیشتر رعایت حجاب توسط زنان بالغ را «فرض و ضروری» اعلام کرده و گفته است که «بهترین نوع حجاب» پوشیدن چادری است.

این وزارت برای زنان «بی‌حجاب»، «تنبیه» نیز در نظر گرفته است.

در طرح این وزارت هم‌چنین آمده است که در قدم نخست خانه‌‌ی زن بی‌حجاب مشخص و ولی‌اش توصیه و تنبیه شود. در قدم دوم، ولیِ زن بی‌حجاب احضار و در قدم سوم سه روز زندانی شود. به‌همین ترتیب، در قدم چهارم ولیِ زن بی‌حجاب به محاکم سپرده و به سزای مناسب محکوم شود.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ادامه گفته است زنانی که در ادارات دولتی طالبان کار می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند، از وظیفه برکنار شوند. به‌گفته‌ی این وزارت، اگر زنان و دختران مأمورین و منسوبین حکومتی، حجاب را رعایت نکنند، وظایف‌شان تعلیق می‌شوند. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است.