Photo: via Khama

«طالبان در سمنگان در قبال اجازه‌ی پخش موسیقی در مراسم عروسی پول می‌گیرند»

در حالی که طالبان شنیدن موسیقی را حرام می‌دانند، منابع محلی در سمنگان ادعا دارند که اعضای این گروه در قبال اجازه پخش موسیقی در مراسم‌های عروسی پول می‌گیرند.

احمد سمیر (اسم مستعار)، یکی از ساکنان شهر ایبک، مرکز سمنگان امروز (چهارشنبه ۴ جوزا) در صحبت با روزنامه اطلاعات روز مدعی شد که به‌خاطر پخش موسیقی در مراسم عروسی یکی از بستگانش، ۱۵ هزار افغانی به طالبان پرداخته‌ است.

او گفت: «…بلی این موارد در ولایت سمنگان وجود دارد. چند روز پیش ما محفل داشتیم به‌خاطر این که موسیقی پخش کنیم ۱۵ هزار افغانی به نیروهایی که نمی‌دانم مربوط کدام حوزه بودند به هوتل آمدند، مجبور شدیم بدهیم.»

جاوید (اسم مستعار)، کارمند یکی از سالن‌های عروسی در ولایت سمنگان نیز اخاذی طالبان از مراسم‌های عروسی را تأیید می‌کند.

او به اطلاعات روز گفت: «در هوتلی که من کار می‌کنم از هر عروسی ۱۰ الی ۲۰ هزار افغانی در برابر این که موسیقی را اجازه بدهند طالبان پول می‌گیرند.»

این منبع می‌گوید که یکی از سالن‌های عروسی که به طالبان پول نمی‌دهد، چند روز پیش افراد مسلح وارد آن شده مالک عروسی را لت‌وکب کردند و عروسی را بر هم زدند.

مسئولان محلی طالبان در سمنگان در این مورد حاضر به گفت‌وگو نشده‌اند.

ادعای مشابه از سوی کارمندان برخی هوتل‌های عروسی در ولایت بلخ نیز مطرح می‌شود. به‌گفته‌ی آنان، طالبان برای اجازه‌دادن به موسیقی از مالک هوتل پول دریافت می‌کنند.

طالبان آوازخوانی و شنیدن موسیقی را حرام می‌دانند. پس از تسلط این گروه از هیچ رسانه‌ای در افغانستان موسیقی پخش نمی‌شود.

در گذشته هم ادعاهای وجود داشت که اعضای طالبان در برخی موارد مراسم عروسی را به‌خاطر این که موسیقی در آن پخش شده، هدف تیراندازی قرار داده‌اند.