موج‌سواری برای رسیدن به مکتب؛ آموزگاران در ننگرهار از نبود پُل شاکی‌اند

آموزگاران و تعداد از دانش‌آموزان لیسه «بیله» در ولسوالی مُهمنددره ولایت ننگرهار هر روز در رودخانه خونین کنر بین مرگ و زندگی لحظه‌ شماری می‌کنند.

آموزگاران لیسه «بیله» در حال عبور از رودخانه از تیوب استفاده می کنند، در حالیکه هر لحظه خطر غرق شدن وجود دارد.

آنان از نبود پُل شاکی‌اند و می‌گویند برای انجام وظایف‌شان مجبور‌اند این خطر را بپذیرند.