عدم پرداخت معاشات پرسنل امنیتی مجلس نمایندگان؛ «نان خوردن را نداریم»

نیروهای امنیتی مجلس نمایندگان نظام پیشین می‌گویند که مطابق حکم نخست‌وزیر طالبان، قرار بود معاشات آنان تا آخر سال ۱۴۰۰ پرداخت شود؛ اما تاکنون پرداخت نشده است.

یکی از اعضای این نیروها به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که درحال حاضر وزارت مالیه‌ی حکومت سرپرست طالبان معاش آنان را اجرا نمی‌کند.

به گفته‌ی او، وزارت مالیه‌ی طالبان می‌گوید که در بودجه سال مالی جاری، برای پرسونل امنیتی مجلس نمایندگان کُد در نظر گرفته نشده است.

او می‌گوید که قرار بود معاشات پرسونل امنیتی مجلس نمایندگان از بودجه سال گذشته‌ی مالی پرداخت شود؛ اما حکم نخست‌وزیر طالبان در اواخر سال ۱۴۰۰ امضا شده و در آن زمان بودجه‌ی نمانده بود.

به گفته‌ی او، وزارت مالیه وعده کرده بود که معاشات نیروهای امنیتی مجلس نمایندگان در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود؛ اما این وعده عملی نشده است.

این فرد افزود که درحال حاضر نیروهای امنیتی مجلس نمایندگان به‌ دنبال یک حکم تازه‌ برای ایجاد کُد در بودجه است؛ اما طالبان می‌گویند که نخست‌وزیرشان اکنون در قندهار است و «امروز و فردا می‌کنند».

شمار این نیروها به ۳۳۲ نفر می‌رسد. آنان پس از لغو شورای ملی از سوی طالبان، از وظایف‌شان برکنار شده‌اند.

یکی از این نیروها می‌گویند که آنان در وضعیت بد اقتصادی به‌سر می‌برند و «حتا نان خوردن خود را ندارند».