«سفره‌هایی که هر شب خالی‌تر می‌شوند»

به دنبال تسلط گروه طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری افزایش یافته و سفره‌ی شبانه روزی مردم خالی‌تر شده است. سازمان جهانی غذا می‌گوید اکنون سراسر کشور با ناامنی غذایی مواجه شده است.این سازمان تخمین زده است که نزدیک به ۱۹ میلیون نفر از ماه جون تا نوامبر امسال در ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت.