‏رهبر طالبان دستور «جمع‌آوری» گداها از شهر کابل را صادر کرد

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان معاونت اقتصادی نخست‌وزیر این گروه را موظف کرده است تا در هماهنگی با سایر نهادها، «جمع‌آوری» گداها از شهر کابل را آغاز کند.

خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، نوشته است گداهایی که بلدیت به حرفه‌ای داشته باشند، پس از بایومتریک زمینه کار برای‌شان فراهم خواهد شد و از سرپرستان آنان تعهد گرفته می‌شود که دیگر گدایی نکنند.

همچنین طبق این گزارش، به گداهای کودک زمینه آموزش فراهم می‌شود.

باختر نوشته است که به گداهای «واقعی» که نمی‌توانند کاری انجام دهند، معاش پرداخت می‌شود.

بیکاری و فقر در افغانستان پس از روی‌کارآمدن طالبان فراگیر شده است. گفته می‌شود که نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجه هستند.

عبدالله الدرداری، نماینده دفتر توسعه سازمان ملل (UNDP) در افغانستان می‌گوید که براساس تخمین این دفتر، پس از روی‌کار‌آمدن طالبان ۷۰۰ هزار شغل در این کشور از بین رفته است.

او به‌تازگی گفته است که اقتصاد افغانستان پس از ۱۵ آگست ۲۰ درصد افت کرده است.

به گفته‌ی عبدالله الدرداری، میزان فقر در افغانستان پیش از تحولات سیاسی به‌دلیل کرونا ۷۰ درصد بود، اما پس از روی‌کارآمدن طالبان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.