چرخ زندگی در گروی چرخ ماشین خیاطی

مارکت رابعه‌ بلخی یگانه بازار ویژه‌ی زنان در بلخ است. جایی که چرخش ماشین‌های خیاطی سبب شده تا چرخ زند‌گی برخی از زنان بلخی نیز به حرکت بیاید.

در اوج ناامیدی‌ها از بی‌سرنوشتی زنان، اما شماری از زنان بلخی برای فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و حمایت‌ از هم‌نوع‌های خود دست به‌کار شده‌اند.

این بانوان با ایجاد پنج کارگاه خیاطی برای نزدیک به ۳۰۰ دختر و زن، زمینه‌ فراگیری مهارت‌های خیاطی، گلدوزی و قرص‌دوزی را به‌گونه‌ی رایگان فراهم ساخته‌‌اند.

مسئول مارکت رابعه‌ بلخی می‌گوید که برای این بانوان پس از شش ماه آموزش رایگان فن و حرفه‌ها، معاش مشخص در برابر فعالیت شان از سوی مالک کارگاه نیز فراهم می‌شود.