طالبان فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در دو ولسوالی بدخشان متوقف کردند

جنگ در بدخشان؛ طالبان فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در دو ولسوالی متوقف کردند

به‌دنبال رسانه‌ای شدن تلفات طالبان در درگیری با نیروهای «جبهه مقاومت» در ولسوالی کران‌ومنجان و یمگان بدخشان، طالبان فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در این ولسوالی‌ها از روز پنج‌شنبه به این طرف متوقف کرده‌اند.

این درحالی است که از یک هفته به این طرف درگیری میان طالبان و «جبهه مقاومت» در برخی از ولسوالی‌های بدخشان آغاز شده و گفته می‌شود که در جریان این درگیری‌ها به طالبان تلفات وارد شده است. از تلفات اعضای «جبهه مقاومت» نیز گزارش شده است.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز (جمعه، ۱۸ سنبله) به روزنامه اطلاعات روز، توقف فعالیت شبکه‌های مخابراتی در دو ولسوالی یادشده را تأیید کرد و گفت که این اقدام به‌منظور جلوگیری از «پخش اطلاعات گوناگون» روی‌دست گرفته شده است.

در همین حال، یک افسر نیروهای امنیتی حکومت پیشین به روزنامه اطلاعات روز گفت که جبهات ضد طالبان در شماری از ولسوالی‌های بدخشان در حال شکل‌گیری است و شماری از فرماندهان ناراض طالبان نیز تمایل پیوستن به این جبهات را دارند.

ولسوالی‌های کران‌ومنجان و یمگان بدخشان به نسبت همسایگی با ولایات پنجشیر، کنر و نورستان و همچنین کوهستانی بودن آن برای جبهات ضد طالبان از اهمیت خاصی برخوردار است.