مخابرات تخار

ساکنان تخار از کیفیت پایین خدمات شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند

ساکنان ولایت تخار با انتقاد از کیفیت پایین خدمات تماس و اینترنت شبکه‌های مخابراتی، می‌گویند با آن‌که از چندین ماه به این‌سو در ارائه خدمات این شبکه‌ها مشکل جدی وجود دارد، اما تاکنون به آن رسیدگی نشده است.

 به‌گفته‌ی‌ باشندگان تخار، تماس‌های تلفنی با سیم‌کارت شرکت‌های مخابراتی سلام، افغان‌بسیم، اتصالات، روشن و ام‌تی‌ان با بسیار دشواری برقرار می‌شود و سخنان دو طرف خط تماس، برای یک‌دیگر قابل فهم نیست.

بهمن، یکی از ساکنان شهر تالقان، مرکز تخار می‌گوید از مدتی به این‌سو از کیفیت پایین تماس‌ و اینترنت رنج می‌برد و با وجودی که زمان زیادی از این مشکل می‌گذرد، شبکه‌های مخابراتی و اداره‌‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) برای حل آن اقدام نکرده‌اند.

به گفته‌ی او، پس از چندین بار شماره‌گیری، تماس برقرار می‌شود، اما کیفیت صدا به اندازه‌ای پایین است که جزء مصرف کریدت و تلف‌شدن وقت، افهام و تفهیم لازم صورت نمی‌گیرد.

زاهد قلبرسی در شهر تالقان  مشغول فروش کریدت‌کارت شبکه‌های مخابراتی است. قلبرسی می‌گوید که نزدیک به ۹۰ درصد از مشتریانش را مشترکان شبکه‌های مخابراتی روشن، افغان‌بیسم و سلام تشکیل می‌دهند. اما این سه شبکه هیچ توجهی به مشکلات مردم ندارند.

قیام‌الدین وقار، مسئول ولایتی اداره‌ی اترا در تخار نیز می‌گوید که هرچند آمار دقیقی از مشترکان شرکت‌های مخابراتی در این ولایت را در دست ندارد، اما اکثریت ساکنان ولایت تخار از سیم‌کارت‌های روشن و افغان‌بیسم استفاده می‌کنند.

به‌گفته‌ی وقار، شرکت‌های مخابراتی افغان‌بیسم و روشن بیشتر بخش‌های ولایت تخار را تحت پوشش خود دارند و بیشترین سود مشترکان نیز به جیب همین شرکت‌های مخابراتی می‌رود؛ اما در قسمت کیفیت خدمات تلفنی و اینترنتی کم‌ترین توجهی هم صورت نمی‌گیرد.

مشترکان شبکه‌های مخابراتی در تخار از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره‌ی اترا می‌خواهند که فعالیت تمامی شبکه‌های مخابراتی را زیر نظارت جدی داشته باشند. آنها از شبکه‌های مخابراتی روشن و افغان‌بیسم نیز می‌خواهند که هرچه زودتر مشکلات موجود را برطرف کنند تا مردم بتوانند از خدمات این شبکه‌‌ها به‌گونه‌ی درست استفاده کنند.

در همین حال، شماری از خبرنگاران محلی در ولایت تخار نیز می‌گویند که کیفیت پایین خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولایت روی کار آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است.

جمشید کندالی، مسئول یکی از رسانه‌های محلی در ولایت تخار، می‌گوید که خدمات تماس شبکه های مخابراتی  کار خبرنگاری را برای او و سایر همکارانش دشوارتر کرده است.

به‌گفته‌‌ی آقای کندالی، اکثر مسئولان محلی و ساکنان تخار از مشترکان شبکه‌های مخابراتی هستند، اما در این اواخر به‌دلیل ضعیف‌شدن خدمات صوتی و اینترنتی این شبکه‌ها، خبرنگاران در گرفتن مصاحبه‌های تلفنی و استفاده از اینترنت‌، با مشکل مواجه شده‌اند.

سمیع‌الله خاوری، از خبرنگاران محلی تخار که رویدادهای این ولایت را برای رادیو دری پوشش می‌دهد، نیز با همین مشکل روبه‌رو است.

آقای خاوری می‌گوید که روزمره باید برای انجام مصاحبه‌های تلفنی با منابع مختلف در ولسوالی‌های ولایت تخار تماس بگیرد، اما مشکل خدمات مخابراتی تأثیر بسیار منفی روی کار خبرنگاری او گذاشته است.

به‌گفته‌‌ی او، در اکثر موارد تماس‌ها اصلاً برقرار نمی‌شود و اگر تماس انجام شود هم به مشکل می‌توان معلومات لازم را از جانب مقابل گرفت.

شبکه‌های مخابراتی ام‌تی‌ان و اتصالات در ولایت تخار مشترکان کم‌تری دارند. شماری از خبرنگاران محلی و باشندگان تخار می‌گویند که به این دو شبکه نیز مراجعه کرده‌اند، اما خدمات این دو شبکه نیز قناعت‌بخش نیست.

از سوی هم، دفتر ولایتی اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) از آغاز تلاش‌ها برای حل این مشکلات خبر می‌دهد.

قیام‌الدین وقار، مسئول ولایتی اداره‌‌ی اترا در تخار، به روزنامه اطلاعات روز گفت که از شروع ماه جوزای سال جاری به این‌سو، خدمات شرکت‌های مخابراتی در این ولایت با مشکل مواجه شده و کیفیت خدمات پایین آمده است.

وقار افزود که اداره‌ی اترا در تخار، در سه ماه گذشته شکایت‌های زیادی از جانب مشترکان شرکت‌های مخابراتی مبنی به خدمات ضعیف این شبکه‌ها دریافت کرده است.

این همه در حالی است که در حال حاضر ۶۴ پایه آنتن شبکه‌های مخابراتی افغان‌بیسم و روشن در ۱۶ ولسوالی و مرکز ولایت تخار برای ارایه‌ی خدمات فعال است. شبکه‌ی مخابراتی دولتی سلام نیز در مرکز و ولسوالی‌های تخار از فایبر نوری کار می‌گیرد.