مجلس نمایندگان: مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی به دادستانی معرفی شوند

اطلاعات روز: اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز این مجلس اعلام کردند که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به دادستانی معرفی شوند.  عبدالرووف ابراهیمی، رییس این مجلس گفت که در یک مکتوب رسمی، اعضا و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی باید به دادستانی معرفی شوند.

مجلس دیروز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به دلیل اعتراض‌های نامزدان شوراهای ولایتی، به درازا کشیدن انتخابات، تقلب در روند انتخابات و نحوه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی فراخواند؛ اما صرف عبدالرحمان هوتکی، معاون کمیسیون انتخابات در نشست استجوابیه حاضر شد.

این مسئله با واکنش جدی اعضای مجلس نمایندگان مواجه شد و سپس ابراهیمی با توافق اکثریت اعضای مجلس نمایندگان، هوتکی و رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات را از جلسه اخراج کرد. نمایندگان تصمیم گرفتند، تا به دلیل نافرمانی از قوانین، تمامی کمیشنران هردو کمیسیون را به دادستانی کل معرفی کنند.

ابراهیمی گفت که دلایل عدم حضور رییس دو کمیسیون در مجلس نمایندگان را باید رییس جمهور پاسخ دهد. او افزود که این‌جا خانه‌ی ملت است و ما در مطابقت به قانون، رییسان و کمیشنران دو کمیسیون انتخاباتی را استجواب کردیم؛ اما آنان حضور نیافتند، این قطعاً نقض صریح قانون اساسی کشور است.

ابراهیمی گفت، مردم در شرایط دشوار به‌پای صندوق‌های رای رفتند و تعداد‌ زیادی به همین دلیل جان و انگشتان‌شان را از دست دادند؛ ولی نتیجه‌ی این انتخابات دولت وحدت ملی بود که این خلاف انتظار مردم بود. او به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس هدایت داد، بر سر قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون‌های انتخابات کار کند: «در این زمینه تعدیلات لازم وارد شوند تا مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی خودشان را مصئون مطلق احساس نکنند».

اما به‌دنبال این اعتراض‌ها، احمد یوسف نورستانی، رييس کميسيون مستقل انتخابات دیروز در کابل گفت، مجلس نمایندگان صلاحيت معرفى مقام‌های کميسيون‌های انتخاباتی به دادستانی و درخواست برکنارى آنان را ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات ۹ عضو دارد که رییس، معاون و دبیر این کمیسیون، توسط اعضای‌ آن انتخاب می‌شوند.

اعضای کمیسیون حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی، نظامی و اشتغال به وظایف دولتی و غیردولتی دیگر را ندارند. اعضای این کمیسیون برای ۶ سال انتخاب می‌شوند. بر اساس قانون، اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیز حق ندارند‌ در زمان وظیفه فعالیت‌های حزبی داشته باشند. تصمیم این کمیسیون در باره‌ی انتخابات نهایی و غیر قابل تغییر است.