مجلس سنا: دولت و ملت در برابر دشمان مبارزه‌ی مشترک نمایند

اطلاعات روز: شماری از عضای مجلس سنا می‌گویند که برای برقراری صلح و ثبات دایمی در کشور، دولت و ملت هردو مشترکاً در برابر شورشیان مبارزه کنند. فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس گفت، دولت جدید با گروه‌هایی که خواستار مصالحه‌اند، وارد مذاکره شود و در غیر آن، دولت و ملت در برابر دشمنان مشترکاً مبارزه کنند.

او افزود که چالش‌های امنیتی از مشکلات اصلی کشور است و حکومت جدید برای برقراری صلح به‌زودی دوست و دشمن را مشخص کند. علی اکبر جمشیدی، عضو مجلس سنا تأمین صلح و ثبات را در کشور ضروری خواند و گفت که در این راستا از هر وسیله‌ی ممکن باید کار گرفته شود.

از سویی هم، او در بخش دیگر سخنانش گفت، اخیراً برخی شایعاتی پخش شده که گویا گلبدین حکمت‌یار حاضر است با حکومت جدید وارد مذاکره شود، ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. اما جمشیدی افزود، حکومت جدید در مذاکره با مخالفان دست‌آورد و ارزش‌های ۱۳ سال گذشته را در نظر بگیرد.

او گفت که مخالفان باید قانون اساسی و ارزش‌های به‌دست آمده در کشور را بپذیرند. به‌دنبال آن، شهناز غوثی، عضو دیگر مجلس سنا گفت، گروه‌های مخالف مسلح در مصالحه با دولت بدون قید و شرط قانون اساسی و حقوق زنان را بپذیرند و در غیر آن، هرگونه مصالحه مورد قبول نیست.